Navigation

Michal Krejčí

4_m_krejci

Co chci změnit

Čemu se v komunální politice chci věnovat

životnímu prostředí (zpřístupnění řeky Moravy a Bystřice pro obyvatele města; péče o městskou zeleň; odpadové hospodářství, ochrana ovzduší), protipovodňové ochraně (zkapacitnění toku, hráze), územnímu plánování (kompaktní město), dopravě (podpora MHD, pěší a cyklistické dopravy), regulaci hazardu (nulová tolerance heren) a zejména otevřenému řízení města, jehož zástupci aktivně vytvářejí podmínky pro spolurozhodování občanů o věcech veřejných

3 věci, které budu prosazovat

  • revitalizaci řeky Moravy jako atraktivního, rekreačně a urbanisticky cenného prostoru
  • nový systém hospodaření s odpady, jež povede ke snížení poplatků za komunální odpad: „kdo více třídí, tak méně platí“
  • uzavření heren a kasin ve městě (včetně budovaného kasina v „Hodolanském divadle“), tj. vytěsnění hazardu do jednoho či dvou podniků mimo obytné části Olomouce

Proč byste mě měli volit?

  • dlouhodobě se občansky angažuji, neboť mi nejde jen o osobní prospěch, ale o zájmy celku
  • podporuji zapojení veřejnosti do rozhodování a otevřenou správu města
  • mám pracovní a životní zkušenosti, jež chci využít pro rozvoj města a kvalitu života jeho obyvatel

Kontakt

Mail michal.krejci.olomouc@centrum.cz
tel +420 731 058 206, +420 585 204 495

Profil kandidáta

Mgr. Michal Krejčí

Povolání krajinný ekolog se zaměřením na vodní hospodářství, revitalizace řek a přírodě blízkou protipovodňovou ochranu, předseda Unie pro řeku Moravu
Věk 40 let
Stav ženatý, dvě děti (8 a 1 rok)

Politická příslušnost Liberálně ekologická strana (LES)

Narodil jsem se v Olomouci a své dětství prožil Na hradě a Michalském návrší. Olomouc je město, kde žiji a pracuji. Vystudoval jsem obor biologie – občanská výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého. Po ukončení VŠ jsem absolvoval civilní službu na Správě chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, kde jsem následně setrval jako krajinný ekolog – vodohospodář.

Od roku 2005 působím v neziskovém sektoru, především pak v nevládní ochraně přírody (Unie pro řeku Moravu, Koalice pro řeky) a v kulturně životním prostředí města Olomouce (Za krásnou Olomouc, Občané proti Šantovka Tower). Pracuji též jako živnostník – ekologický poradce (biologické práce a hodnocení).

V Olomouci se dlouhodobě věnuji řece Moravě, podílím se na koncepci protipovodňové ochrany města a začlenění řeky do jeho struktury. Výrazným úspěchem je prosazení ekologických prvků v rámci nedávné úpravy Moravy v úseku pod mostem na Velkomoravské.

Nevšední rozdvojení toku do dvou ramen a tedy i nově vzniklý ostrov, jakož i výsadba stromů v mezihrázovém prostoru, v původním projektu obsaženo nebylo. Muselo se o ně dlouho „bojovat“ s projektujícími vodohospodáři, investorem stavby (Povodí Moravy, s.p.) i samotným městem, které nedovedlo hájit zájem veřejnosti na příjemné a atraktivní prostředí.

Takřka sedm let jsem byl členem Strany zelených v Olomouci (od 01/2011 do 08/2013 předsedou ZO) a v současnosti jsem členem Liberálně ekologické strany (LES). Za zelené jsem podnítil a koordinoval kampaň Divadlo nebo kasino, která chtěla zabránit prodeji budovy Hodolanského divadla a jeho změně na kasino (podpořeno cca 2000 obyvateli v rámci místní petice). V aktivitách za omezení tvrdého hazardu (hrací automaty) se angažuji dodnes.

V právě probíhající kampani Olomouc bez hazardu, jejímž cílem je vyvolat referendum a prosadit „nulovou toleranci“ tohoto společenského nešvaru, jsem zmocněncem petičního výboru.

Olomouc vnímám jako město s významným historickým vývojem a kulturními hodnotami, které je třeba rozvíjet a chránit a zároveň město, které má potenciál pružně reagovat na aktuální problémy (např. doprava, energetika, zaměstnanost, příjemné městské prostory) a být tak dobrým příkladem pro jiné, a především „městem pro život“.

Obrázky