Navigation

Naše občanské aktivity pro Olomouc

Občané pro Olomouc jsou lidé, kteří se dlouhodobě angažují a hájí zájmy veřejnosti. Máme bohatou zkušenost v občanských i politických aktivitách, všichni jsme prošli řadou profesí a máme jasnou představu o tom, co je nutné v komunální politice změnit. Chceme omezit moc zaběhnutých politicko-obchodních vazeb, snížit úroveň korupce a klientelismu, zlepšit kontrolu nad hospodařením města a především otevřít radnici občanům a umožnit jim spolurozhodovat o městě, v němž žijí.

Proti Paláci Morava

V roce 2002 jsme byli u zrodu iniciativy „Občané proti Paláci Morava“, odmítající projekt stavby obchodního centra v místě tržnice. Záměr byl podporován městem a podařilo se mu zabránit až po demonstraci v květnu 2002. Celou kampaň spolukoordinovala Dominika Kovaříková.

Proti Aquaparku

Už v době přípravy tohoto záměru se naši kandidáti veřejně vyslovili proti finanční účasti města na tomto projektu. Dominika Kovaříková k tomu v rozhovoru uvedla: „…v roce 2005 jsme se scházeli s tehdejším ekonomickým náměstkem a později primátorem Martinem Novotným. Říkali jsme mu naše obavy o tom, že rozpočet je podhodnocený, že akvapark bude stát více. Uklidňoval nás, že to nehrozí a že to naopak bude skvělý projekt. Bohužel na naše slova došlo…

Za rozárium

V roce 2005 vyvstal nápad na rozšíření tenisových kurtů u tř. 17. listopadu, který vážně ohrozil prostor cenného rozária. Vznikla občanská petice „Braňme Rozárium“, kterou někteří z nás podporovali a pomáhali organizátorům v dalších doprovodných aktivitách. Protesty bohužel nebyly úspěšné a kurty část rozária zabraly.

Za změnu jednacího řádu

Již v roce 2007 obcházela Dominika Kovaříková tehdejší zastupitele s žádostí o změnu jednacího řádu ZMO, kterou jim rovněž předkládala. Nový jednací řád počítal mj. s replikou vystupujícího občana a vystupováním občanů b ,diskuse i v jejím průběhu. Bohužel většina návrhu na změnu zůstala nevyslyšena, Letos na jaře ZMO přijali změnu jednacího řád ZMO, který umožňuje repliku. Stále však zůstává nevyřešeno vystupování občanů v průběhu jednání či přenášení zastupitelstva on-line.

Za krásnou Moravu

Dlouhodobě sledujeme přípravu protipovodňových opatření na řece Moravě. Navrhujeme koncepční řešení i dílčí záměry. Díky činnosti Michala Krejčího (Unie pro řeku Moravu). jsme dosáhli realizace přírodě blízké protipovodňové úpravy Moravy mezi Velkomoravskou tř. a mostem U Dětského domova. Vytvořený ostrůvek i bezbariérový přístup k vodě a vysázené stromy jsou výsledkem naší práce.

Proti parkovacímu domu u ZOO

Město prosazuje u ZOO na Svatém Kopečku stavbu parkovacího domu, s čímž se pojí výstavba nové silnice vedoucí přes stávající les. Občané Kopečka i naši zástupci (Michal Krejčí) se na veřejném projednání EIA jednoznačně vyslovili proti parkovacímu domu, který by vedl k nárůstu osobní automobilové dopravy a k vyšší zátěži pro životní prostředí v této městské části. Řešením je zavedení kapacitní a luxusní autobusové dopravy, tj. rychlé přímé linky Olomouc–Sv. Kopeček–ZOO o víkendech a svátcích.

Za ochranu zeleně v Hodolanech

Naše kandidátka Dagmar Reichová se podílela na ochraně zelené plochy sokolského hřiště před zástavbou bytovými domy. V roce 2010 spolu s dalšími obyvateli Hodolan založila občanské sdružení Hodolany, které za pomoci petice a jednání s představiteli města dosáhlo toho, že zelená plocha zůstane zachována.

Proti stavbě Šantovka Tower

Olomouc je jedním z nejkrásnějších měst střední Evropy, stále však hrozí privatizace jeho panoramatu a vytunelování jeho historického dědictví, a to záměrem výškové stavby Šantovka Tower v centru města, která by poškodila památkovou rezervaci. Proti záměru vystoupila iniciativa Občané proti Šantovka Tower (D. Kovaříková, M. Potůčková, M. Krejčí ad.), která např. uspořádala veřejné shromáždění, jehož se účastnilo několik stovek občanů.

Za zachování Naší Pošty 1

V prosinci 2013 byla zveřejněna informace o zrušení pobočky pošty na náměstí Republiky a jejím přesunutí do Galerie Šantovka, což vyvolalo mezi Olomoučany vlnu nevole. Dominika Kovaříková a Martina Potůčková spoluiniciovaly veřejnou výzvu za zachování této pobočky pošty. Výsledkem snah byla tato pobočka zachována.

Olomouc bez hazardu

Kasino místo Hodolanského divadla nebo Kajot kasino v galerii Šantovka ve středu města i příliš hustá síť heren s cca 1300 hracími automaty – to vše bylo podnětem pro vznik iniciativy Olomouc bez hazardu, která vedla k největší petiční akci ve městě, podpořené 8175 Olomoučany. Výsledkem je vyhlášení prvního místního referenda, které se však kvůli nevoli zastupitelů nespojilo s termínem komunálních voleb.

Naši kandidáti jsou dále spojeni s aktivitami jako:

  • bleší trhy Vintage Market Olomouc
  • Bajkazyl Olomouc
  • Do práce na kole
  • Piána v Olomouci ad.