• volební lístek OPO

  Jsme připraveni! (Přijďte dnes a zítra k volbám)

  Občané pro Olomouc míří do zastupitelstva

  Letošní komunální volby jsou skutečně zásadní. Mohou změnit mnohé ze zavedené rutiny v komunální politice, a to nejen v Olomouci. Ale nám jde v tuto chvíli o Olomouc, její budoucnost, její vizi, její směřování, její naplněné příležitosti.

  Rozhodování v letošních volbách není jednoduché – kromě plejády předvolebních slibů se na olomoucké politické scéně objevilo několik nových hnutí a sdružení. Pouze Občané pro Olomouc však dokázali spojit programově blízké strany a nezávislé kandidáty, aby usilovali o podporu voličů a naplnění společné vize, kam má Olomouc směřovat.

  Demokratická volba je otázkou důvěry. Musíte věřit těm, které si do zastupitelstva a rady zvolíte, musíte být přesvědčeni, že konkrétní lidé, kteří se o Vaši podporu uchází, jsou schopni naplnit Vaše představy o proměně města k obrazu svých občanů. Věříme a jsme přesvědčeni, že Občané pro Olomouc mají dostatek profesních i politických zkušeností a jsou toho schopni. (Stručný návod jak nejlépe volit a neztratit svůj hlas)

  Jsme připraveni na každodenní práci v radě či zastupitelstvu města. Jsme připraveni naslouchat názorům obyvatel, kteří vědí, co je trápí, ale ne vždy se domůžou změny. Jsme připraveni dělat kompromisy (to je politika), vyjednávat o prosazení našeho programu, dohodnout se na nezbytných krocích, které povedou k oddlužení města a zlepšení kvality života v něm.

  Jsme připraveni řešit problémy, které byly způsobeny předchozími politickými garniturami – aquapark, Namiro, prodeje domů v centru města, nedostatek školek, nedostatek plánování pro město a jeho občany.

  Jsme připraveni podněcovat nápady občanů a jednoduchá, přitom účinná řešení a iniciovat drobné i větší změny. (www.napadyproolomouc.cz)

  Jsme připraveni omezovat hazard a závislost města na penězích, které z něj plynou.

  Jsme připraveni prosazovat motivaci ve třídění odpadu.

  Jsme připraveni ke zveřejňování smluv městských firem, vytvoření průběžné kontroly hospodaření města a otevření radnice občanům.

  Jsme připraveni zavádět opatření vedoucí k podpoře chodců a cyklodopravy a kvalitní MHD.

  Jsme připraveni zlepšit spolupráci města a Univerzity Palackého.

  Jsme zavázáni Vaší důvěrou a Vaším hlasem.

  Přijďte k volbám a dejte svůj hlas Občanům pro Olomouc, číslu 11.

  Stojí to za to! Děkujeme!

  Vaši Občané pro Olomouc

   

 • Občané na schodech

  Jdeme k volbám a volíme číslo 11!

  Dne 10. a 11. října se uskuteční komunální volby ve vašem volebním okrsku. Nezapomeňte dát hlas Občanům pro Olomouc, číslo 11. Pokud nevíte, jak se správně volí v komunálních volbách, podívejte se na náš stručný návod, jak neztratit hlas.

 • 15_m_skabraha

  „Politika a stát, to nejsou „oni“, to jsme my“ (Martin Škabraha)

  Martin Škabraha (SZ) působí jako politický filosof a pedagog na Ostravské univerzitě a Univerzitě Palackého v Olomouci. Angažoval se v řadě kauz a občanských iniciativ, ať už na celostátní (iniciativa ProAlt) či místní scéně (protesty proti Šantovka Tower). Publikuje eseje a komentáře na Deníku referendum či v Salonu, kulturní příloze deníku Právo. Co jej vedlo ke kandidatuře v komunálních volbách? Co od nich očekává? A jak by rád, aby se proměnilo město Olomouc?

  Proč kandiduješ v komunálních volbách?

  Je to logické vyústění mého dlouhodobého zájmu o věc veřejnou. V loňském roce jsem vstoupil do Strany zelených, pro kterou jsou tyto volby příležitostí, jak naplňovat některé programové body lépe než na celostátní úrovni. Mnohé principy – např. důraz na větší účast občanů na politickém rozhodování nebo podpora tzv. ekonomické lokalizace – je totiž třeba rozvíjet právě v místních podmínkách, kde je kontakt mezi volenými zástupci a ostatními občany zpravidla bezprostřednější a politika má blíže ke každodenním problémům.

  Tím na druhou stranu neříkám, že se mají ztrácet ze zřetele celostátní nebo globální témata. Právě naopak, na místní úrovni je třeba budovat určité podhoubí, které pomůže zlepšovat i celkovou atmosféru ve společnosti, včetně vnímání politiky. Ty různé roviny, od místních témat po globální, se v životě každého z nás prolínají a obdobně se musí prolínat v politice. Takže to neberu tak, že byly parlamentní volby a evropské volby, a to byly ty velké a důležité, zatímco tyhle volby jsou „malé“ a děláme je pouze z povinnosti. Perspektiva komunální politiky není méně důležitá, spíš je to jiný úhel pohledu na věc veřejnou, ze kterého můžeme vidět věci, jež jsou třeba z té parlamentní úrovně neviditelné. Všechno by se to mělo navzájem doplňovat.

  Iniciativa, za kterou kandiduješ, se jmenuje Občané pro Olomouc. Co je podle tebe základní doporučení pro občany, kteří se nechtějí nechat pouze „vodit“ a chtějí se zapojit (občansky, politicky)?

  Musíme se hlavně naučit, že politika a stát, to nejsou „oni“, to jsme my. A že všichni neseme zodpovědnost za stav společnosti a politiky. Mnoho lidí se zajímá alespoň natolik, aby chodili pravidelně k volbám, ale je třeba udělat občas i ten další krok a sám se zapojit, mít k tomu odvahu, zbavit se pocitu, že „ti nahoře“ si to vždycky zařídí po svém. Někdy pozoruju takový zvláštní fenomén, kdy lidé mají nedůvěru k politice a obviňují politiky z toho, že na sebe strhli veškerou moc, přitom mají občané řadu možností, jak se zapojovat, od spolkových aktivit po vstupování do politických stran; příliš je ale nevyužívají a sami se tak vzdávají moci, kterou by jinak měli. A potom často za tuto svoji bezmoc obviňují politiky.

  Co se podle tebe může změnit a co se rozhodně po volbách 2014 změní na olomoucké radnici?

  Může se změnit celý styl olomoucké politiky. Ale stejně tak se nemusí změnit vůbec nic, to je na nás a na voličích. Jak to reálně bude, to si netroufám prorokovat.

  Jaké téma z celého spektra v programu OPO bys upřednostnil a proč?

  Jak lze odvodit už z výše řečeného, přednostně mne zajímá účast veřejnosti na rozhodování. Jde o něco, s čím je asi nejschůdnější pracovat na té komunální úrovni, ale současně to hranice komunálu přesahuje. Občas se trefně připomíná, že nelze mít demokracii bez demokratů. Demokraty se ale nerodíme, stáváme se jimi; je to v zásadě soubor dovedností, které je třeba pěstovat a bez kterých demokratický režim nemůže fungovat. Proto je pro mne toto téma tak důležité.

  Ale zajímá mne například i otázka ekonomické lokalizace, což je opět něco, s čím se musí začínat na místní úrovni, ale co má přesah k celospolečenským otázkám. Nebudu zabíhat do odborné politologické nebo sociologické problematiky, ale je čím dál zřejmější, že současný ekonomický systém je ve stávající podobě neudržitelný, protože krom jiného podrývá základy oné demokratické kultury. Takže to není jen otázka spotřebitelského vkusu, jestli žijeme v ekonomice ovládané převážně nadnárodními korporacemi, jejichž zisky odtékají do daňových útočišť, nebo v takové ekonomice, kde smyslem podnikání není jen shromažďovat zisk, ale také uskutečňovat sociální či environmentální cíle, a zisk zůstává pokud možno tam, kde byl vytvořen. To jsou věci, které samozřejmě místní, ba ani celostátní politici nezařídí, ale mohou alespoň hledat cesty, jak pro aktivity jdoucí tímto směrem vytvářet příznivější podmínky.

  Budoucí zastupitele (i ty za OPO) čekají velké výzvy. Které z nich jsou podle tebe nejvážnější, nejdůležitější?

  Asi největší výzvou bude, jak realizovat politické programy při chronickém nedostatku volných financí v městské pokladně. Bude to především znamenat hledat zdroje jinde, například z evropských fondů, ale to si žádá umění plánovat vhodné projekty, na které Unie ty peníze dá, a také umění více spolupracovat s dalšími subjekty, jako jsou vysoké školy či další obce v kraji (což je už nyní nezbytné hlavně v souvislosti s přidělováním financí z programu ITI).

  Sám bych byl ale potěšen hlavně tím, kdyby se dařilo hledat cesty zvelebování města bez velkých investicí a na základě posílení komunitního prvku. Nefascinují mne drahé a monumentální projekty, spíš malé, na první pohled nenápadné věci, v nichž je ale velký sociální a kulturní kapitál. Město by nemělo růst směrem ven a do výšky, ale směrem dovnitř, nejen ve smyslu funkčního zahušťování špatně využitého prostoru, ale hlavně ve smyslu kvality společenských vazeb, které se v něm rozvíjí. Jsem přesvědčen, že lidé jsou mnohdy ochotni i k nemalému množství dobrovolné práce ve prospěch obce, pokud to reálně pomůže zlepšit prostředí, kde žijí, a pokud pak nad výsledky práce mohou mít kontrolu, tj. pokud dotyčná lokalita zůstává v jejich rukou, třeba prostřednictvím nějakého spolku či družstva.

  Určitě máš mezi kandidáty své favority. Které a proč?

  Jsem velmi spokojen s čelem kandidátky, protože přináší věrohodnou a právně vzdělanou občanskou aktivistku na místě jedničky a hned za ní představitele dvou politických stran (zelených a pirátů), které jsou si v mnoha bodech programově blízké, ale dosud se jim nedařila užší spolupráce, což se právě těmito volbami mění. Přál bych si víc žen, ale to příště určitě doženeme.

  Jaké je tvé největší přání jako olomouckého občana a jako (čerstvého) politika?

  Aby se naplnilo naše hlavní volební heslo: rozhodujme společně! Duší demokratické politiky nejsou perfektní řešení, ale schopnost hledat řešení a neztratit vzájemnou důvěru ani v situaci, kdy to nejde hladce a je to běh na dlouhou trať.

  -PB-

 • Sdružení Strany zelených, Pirátské strany a nezávislých kandidátů

  Kdo kandiduje za Občany pro Olomouc?

  V úterý 5. srpna podalo sdružení Občané pro Olomouc kandidátní listinu do komunálních voleb v Olomouci, které se budou konat ve dnech 10.-11. října 2014. Kompletní kandidátní listina (45 míst) zahrnuje řadu osobností od členů a příznivců Strany zelených a Pirátské strany až po mnoho nezávislých kandidátů a osobností.

  Mezi kandidáty je 32 mužů a 13 žen, průměrný věk kandidátů je 39,5 let (nejmladší 26 a nejstarší 81 let). Z celkového počtu kandidátů má 36 z nich vysokoškolské vzdělání.

  Profily jednotlivých kandidátů budou zveřejněny do konce srpna.

  Zde je kompletní kandidátní listina sdružení Občané pro Olomouc.

  POŘADÍ PŘÍJMENÍ NOMINUJE POLIT. PŘÍSLUŠNOST POVOLÁNÍ VĚK
  1. Mgr. Dominika Kovaříková NEZ bez PP advokátka 36
  2. Mgr. Pavel Bednařík SZ Strana zelených vysokoškolský pedagog a živnostník 34
  3. Bc. Vojtěch Pikal Piráti Pirátská strana programátor 27
  4. Mgr. Michal Krejčí NEZ Liberálně ekologická strana ekolog, předseda Unie pro řeku Moravu 40
  5. Mgr. Josef Ondroušek NEZ bez PP jednatel společnosti 46
  6. Bc. Jakub Nepejchal Piráti Pirátská strana sociální pracovník 27
  7. Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. SZ bez PP vysokoškolský pedagog 40
  8. Ing. Jan Řihošek NEZ bez PP koordinátor centra Semafor 62
  9. Mgr. Jakub Korda, Ph.D. SZ Strana zelených ředitel Academia film Olomouc 37
  10. Mgr. Richard Kořínek NEZ bez PP ředitel místní organizace Člověka v tísni 41
  11. Miloš Reiter Piráti Pirátská strana strojník 33
  12. Ing. František Kocourek SZ Strana zelených úředník 40
  13. Ing. Dagmar Reichová NEZ bez PP ekonomka 44
  14. Ivana Jeništová NEZ bez PP penzistka 66
  15. Mgr. Martin Škabraha, Ph.D. SZ Strana zelených filozof a publicista 34
  16. Ing. Mgr. Hana Vacková SZ bez PP středoškolská učitelka 60
  17. Kateřina Mátlová Piráti bez PP hypoteční poradkyně 30
  18. Vilém Švec NEZ bez PP urbanista 37
  19. Vlastimil Holík Piráti Pirátská strana živnostník, bankster 29
  20. Mgr. Dagmar Říhová SZ bez PP terénní sociální pracovnice 30
  21. Mgr. Pavel Žwak SZ Strana zelených lektor ARPOK 30
  22. Ivo Koukal NEZ bez PP manažer odpadů 47
  23. PhDr. Lenka Slámová SZ Strana zelených klinická psycholožka 36
  24. Dan Ševčík SZ Strana zelených redaktor 33
  25. Antonín Jakubec NEZ bez PP obchodně-technický manažer 54
  26. JUDr. Hana Dleštíková SZ bez PP advokátka 64
  27. Mgr. Petr Vymazal, DiS. Piráti bez PP vedoucí pracovník, malíř, lektor 31
  28. Petr Chmel Piráti bez PP kreativec 35
  29. Ing. Dana Calábková NEZ bez PP informatička 44
  30. Václav Holík Piráti bez PP fotograf 29
  31. Lubomír Šavrňák SZ Strana zelených marketingový manažer 40
  32. Tomáš Matýsek NEZ bez PP lesník 29
  33. Martina Potůčková NEZ bez PP historička umění 38
  34. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D. NEZ bez PP vědecký pracovník LF UP 41
  35. Mgr. et Mgr. Michal Brumar SZ bez PP středoškolský učitel 29
  36. Mgr. Vladimír Polách, Ph.D. SZ Strana zelených vysokoškolský pedagog 37
  37. Mgr. Dita Palaščáková SZ Nezávislá volba pedagog VOŠ Charitas 34
  38. Michal Stavinoha NEZ bez PP bazénový specialista 44
  39. František Snídal NEZ bez PP důchodce 81
  40. Mgr. Michaela Schaferová SZ bez PP psycholožka 36
  41. Mgr. Jan Vrbický SZ Strana zelených odborný pracovník v ochraně přírody 40
  42. Mgr. Miroslav Kubíček SZ Strana zelených středoškolský učitel 30
  43. Mgr. Michaela Balarinová SZ bez PP marketingová specialistka 31
  44. Bc. David Rygel NEZ bez PP sociální pedagog 43
  45. Mgr. Ondřej Molin NEZ bez PP živnostník 32
 • Dominika_radnice_maly

  Jedničkou kandidátky Občanů pro Olomouc je advokátka Dominika Kovaříková

  Historicky první primární volby politického sdružení Občané pro Olomouc (Strana zelených, Pirátská strana, nezávislí kandidáti) vyhrála advokátka Dominika Kovaříková, která kandiduje za nezávislé. Kampaň Občané pro Olomouc zahájí v srpnu.

  Ve středu 23. července proběhly primární volby na lídra kandidátky volebního sdružení Občané pro Olomouc, které se uchází o hlasy voličů v podzimních komunálních volbách. V otevřeném hlasování členů stran a kandidátů zvítězila nezávislá kandidátka a advokátka Dominika Kovaříková. „Vítězství v primárkách neberu jako automatické, vážím si podpory a zvolení a věřím, že Občané pro Olomouc získají své pevné místo v Zastupitelstvu města Olomouce,“ říká Kovaříková.

  V primárních volbách kandidovala vedle předsedy Strany zelených v Olomouci, Pavla Bednaříka. Cílem primárek bylo vybrat nejvhodnějšího kandidáta, který bude důstojně a důsledně reprezentovat program Občanů pro Olomouc, který sází na důležitá témata jako například stop hazardu v Olomouci, transparentní radnici a zlepšení komunikace s občany a efektivní hospodaření s odpady

  „Právě odpadová politika mě zajímá a ráda bych se zasadila o to, aby se Olomouc stala prvním z velkých měst, které zahájí revoluci v třídění odpadu. Motivace občanů a domácností pod heslem Čím více třídíš, tím méně platíš je významnou prioritou a chceme přinést konkrétní návrhy, jak pomocí třídění dosáhnout snížení poplatku za komunální odpad,“ dodává Kovaříková.

  Vizi Občanů pro Olomouc naleznete zde.

1. stránka z celkem 212