• trideni

  Jak dále s tříděním odpadů v Olomouci? Hlavně inteligentně

  Naše město se dlouhodobě věnuje třídění směsného komunálního odpadu (SKO) a dosahuje v této oblasti velmi dobrých výsledků – daří se vytřídit až 50 % SKO. Přesto je dále co zlepšovat. Například dostupnost nádob na plast, papír či sklo v historickém centru města nebo na velkých panelových sídlištích je pořád komplikovanější, než dostupnost klasických popelnic na SKO. Na základě jednání mezi zastupiteli Občanů pro Olomouc se zástupci vedení města, příslušného pracoviště magistrátu i Technických služeb města Olomouce a.s. (TSMO) se dne 20. dubna uskutečnila pracovní exkurze do Mikulova, kde v oblasti hospodaření s odpady působí firma STKO, což je místní obdoba TSMO.

  STKO v Mikulově a okolních dvacetičtyřech obcích provozuje systém ISNO, tedy „inteligentní systém nakládání s odpady“, jehož cílem je, aby:

  • třídění odpadů bylostejně pohodlné jako vyhazování odpadu do popelnice se směsným odpadem – tedy každá domácnost, která si zažádá, získá zdarma čipem označenou nádobu na plast,na papír a na bioodpad, kterou si přidají ke své stávající popelnici.Domácnosti, které nemají prostor na nádoby, dostanou pytle na třídění odpadů se sadou čárových kódů; případně se dohodne více domácností na vybraném odvozním místě(stanovišti), kde jsou k dispozici kontejnery a používají je společně.
  • třídění odpadů bylo výhodné – domácnosti, které poctivě třídí odpad, mohou dosáhnout snížení poplatku za komunální odpad až do výše 70% stanoveného poplatku (v případě, že např. pětičlenná rodina bude v rámci ISNO zodpovědně třídit, může v následujícím roce místo 2500 Kč, zaplatit pouze 750 Kč),
  • platba za odpady byla spravedlivá – domácnost, která třídí odpady, bude platit za odpady méně než, domácnost,která odpady netřídí,
  • třídění odpadů bylo nevšední – každé čtvrtletí bude zveřejňováno hodnocení jednotlivých domácností a jednotlivých částí obce/města.

  Díky tomuto systému se daří v Mikulově a okolí velmi dobře třídit SKO, množství vytříděného dopadu je zde srovnatelné s Olomoucí (tedy 50%), ale zároveň také účinně snižovat produkci směsného odpadu. V nejlepších obcích (např. Březí), tedy těch, kde je ISNO používáno nejdéle, již dosáhli méně jak 100 kg SKO na jednoho obyvatele za rok (pozn. v Olomouci ročně vyprodukujeme 160 kg SKO na jednoho obyvatele). ISNO je tedy zajímavým a úspěšným příkladem, jež může být inspirující pro další obce a města.

  Účastníci exkurze měli v rámci debaty s ředitelem STKO Tomášem Hlavenkou možnost více nahlédnout do vnitřního fungování ISNO a na místě se na místním sídlišti přesvědčit o jeho praktickém provedení, tj. lokalizaci a funkčnosti sběrných nádob.

  Tím, že lidé v obci více vytřídí, ušetří se na likvidaci SKO a obec získá vyšší příjem za vytříděné suroviny, čímž se pokryjí zvýšené náklady na svoz nádob. Konstrukce poplatku motivuje lidi jednak k třídění, jednak ke snižování produkce odpadů. Zejména je však ISNO postaveno na komfortu pro jeho uživatele, který spočívá především v dostupnosti nádob na tříděný odpad, která je zcela shodná s klasickou popelnicí.

  Michal Krejčí, Občané pro Olomouc

  S popisem ISNO se můžeme seznámit i přímo na webuspolečnosti STKO: http://stko.cz/isno.html
  nebo tím, že shlédneme instruktážní video

 • Korupční cyklojízda plakát

  Korupční cyklojízda a Občan party v Letním kině

  Kolik nakonec stojí Olomoučany aquapark?

  Která stavba z posledních let vznikla bez stavebního povolení?

  Proč jsme museli platit za lampy na Horním náměstí dvakrát?

  Občané pro Olomouc Vás zvou na

  KORUPČNÍ CYKLOJÍZDU

  a Občan party v Letním kině

   STŘEDA 8. 10. 2014 v 17:00 HODIN

  Start: Dolní náměstí
  Občan party: Letní kino (Pekární 26) od 19 hodin

  Předchozí koalice vládnoucí na olomoucké radnici po sobě zanechali řadu pamětihodností, které stojí za to navštívit. Korupční cyklojízda Vám pomůže odhalit předražené projekty, stopy klientelismu a dohozených zakázek nebo historii politicko-obchodních vztahů v Olomouci. Podíváme se na vybraná místa spojená s místními politiky minulých let a shrneme fakta tykající se jejich „politické“ stopy a zásahů do podoby města, ve kterém žijeme.

  Během cyklojízdy s průvodcem nás čeká deset zastavení, u kterých budou účastníci zasvěceni do problematiky daného místa zasvěceným průvodcem. Cílem cyklojízdy je probudit povědomí o těch, kteří tomuto městu vládli a po volbách chtějí vládnout i nadále.

  Po korupční cyklojízdě bude od 19:00 hodin následovat Občan party s DJem, grilem a dalším programem v areálu Letního kina.

  Přidejte se i Vy!

  Událost na FB

  Kontakt: obcane.pro.olomouc@gmail.com, 605 844 090

 • Kosatik

  Manažerská místa ve vedení městských společností nesmí být politickými trafikami

  Občané pro Olomouc vydávají následující prohlášení, které je reakcí na článek v Mf DNES ze dne 11. 8. 2014 Olomoucká ODS zajistila exhejtmanovi trafiku, dostal ředitelský post. Článek se věnuje obsazení postu ředitele městské Vodohospodářské společnosti osobou Ivana Kosatíka.

  „Jednoznačně odmítáme jakékoliv trafiky pro vysloužilé politiky a takováto místa chceme obsazovat odborníky bez ohledu na jejich stranickou legitimaci,“ říká Dominika Kovaříková, jednička kandidátky Občanů pro Olomouc. V případě pana Kosatíka je to ale přesně naopak. Na prvním místě je jeho stranická průkazka a odbornost, resp. její naprostou absenci, nikdo neřeší. Bohužel v případě městských společností jde spíše o pravidlo než o výjimku.

  Management Technických služeb města Olomouce, a.s. je obsazen lidmi z ČSSD – ředitelem je pan Petřík, provozním náměstkem pan Fryč a paní Hana Kaštilová Tesařová je vedoucí správního úseku. Je zcela zřejmé, že zavedené politické strany (ODS, ČSSD, KDU-ČSL), tvořící v Olomouci koalice od začátku 90. let, jednají ve shodě a rozdělují si sféry vlivu.

  Občané pro Olomouc vyzývají představitele radnice, aby zveřejnili podmínky manažerských smluv či odměny členů představenstva a dozorčích rad, a to nejen Vodohospodářské společnosti, ale i ostatních podniků v majetku města, kterými jsou: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.; Technické služby města Olomouce, a.s.; Správa nemovitostí Olomouc, a.s; Lesy města Olomouce, a.s., Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Aquapark Olomouc, a.s.

  Všichni občané Olomouce mají právo vědět kdo hospodaří s jejich majetkem a za jaké odměny. Cílem je maximálně efektivní hospodaření těchto společností a tím snížení ceny služeb pro občany tohoto města. Městské společnosti nesmí být odkladištěm politiků, kteří jsou buď neuvolněnými radními nebo tuší, že již neuspějí v blížících se volbách.