• Obcane_Pro Olomouc

  Občané pro Olomouc a hnutí ProOlomouc jdou do voleb samostatně

  Vyjádření k ukončení jednání o předvolební spolupráci mezi Občany pro Olomouc a politickým hnutím ProOlomouc

  Jednání s politickým hnutím ProOlomouc o společném postupu v komunálních volbách byla z obou stran ukončena. Uvedený subjekt se nestane součástí našeho sdružení a půjde do voleb samostatně. Abychom předešli opakovaným dotazům a spekulacím, uvádíme k tomuto rozhodnutí následující vyjádření.

  Jednání probíhala v různé intenzitě zhruba od počátku tohoto roku. Již tehdy se rodil projekt, který měl v rámci Olomouce propojit Stranu zelených, Piráty a nezávislé kandidáty a osobnosti, jež se v posledních letech nepřehlédnutelně angažovaly ve veřejném prostoru v souvislosti s iniciativou Občané proti Šantovka Tower a v dalších kauzách.

  Část této skupiny nezávislých se záhy rozhodla založit si vlastní politickou stranu (nyní ProOlomouc) a jejich vztah k našemu projektu byl od té chvíle nejasný – nevědělo se, zda se subjekt vůbec podaří do potřebného termínu zaregistrovat (sběr podpisů a následná procedura registrace na ministerstvu vnitra, o jejímž výsledku informovali zástupci ProOlomouc až 17. 7.) a zda vůbec do komunálních voleb půjde. Jednání se tím pádem odkládala a čas ubíhal.

  Ostatní zúčastněné subjekty však samozřejmě jednaly dál a začátkem léta se podařilo oficiálně ustavit volební stranu Občané pro Olomouc. Její forma a vnitřní pravidla přitom byly nastaveny tak, aby umožňovaly i dodatečné zapojení ProOlomouc. A to za stejných podmínek, jaké platí pro ostatní účastníky, Stranu zelených, Piráty a sdružení nezávislých kandidátů. Právě tyto námi navrhované podmínky se staly hlavním a nakonec neřešitelným bodem neshod mezi oběma stranami.

  Jaké jsou to podmínky? Aby uskupení složené z několika různých subjektů fungovalo, bylo nezbytné, aby všichni účastníci měli stejné možnosti, práva a povinnosti a aby nikdo pro sebe nepožadoval zvláštní privilegia. Proto je v naší smlouvě o volební spolupráci mj. zakotven princip poměrného zastoupení, a to jak ve volebním výboru a programové skupině, tak v pravidlech pro sestavování kandidátky.

  Způsob sestavování kandidátky a volba lídra kandidátky formou primárních voleb byly hlavními důvody, kvůli kterým byla nabídka zástupci ProOlomouc odmítnuta. My však považujeme uvedené principy za demokratické a zaručující rovnoprávnost všech účastníků našeho projektu a adekvátní volbu lídra.

  Opakovaně jsme hnutí ProOlomouc nabízeli, aby za těchto podmínek k našemu projektu přistoupili a měli stejná práva jako ostatní. ProOlomouc však svoji případnou účast v našich rozhodovacích procedurách označili doslova za „ztrátu času“ a ultimativně požadovali buď pozici lídra, nebo 2. a 4. místo na kandidátní listině.

  Rozhodnout se pro ukončení jednání nebylo jednoduché. Jsme si vědomi všech důvodů a argumentů pro spojení, stejně jako si jich určitě jsou vědomi členové ProOlomouc. Došli jsme ale k závěru, že společně bychom sice byli silnější navenek, ale vnitřně bychom byli oslabeni. Jakýkoliv volební projekt může fungovat jen za předpokladu, že každý ze subjektů respektuje rovná práva ostatních, je ochoten vést dialog, respektovat partnera a také je ochoten dohodnout se na jistých kompromisech.

  Nebylo a není nám přitom známo, že by zástupci ProOlomouc měli vážné problémy s něčím dalším, například s našimi programovými prioritami. Zjevná programová blízkost obou sdružení nám proto alespoň dává naději, že sejdeme-li se v příštím zastupitelstvu města Olomouce, budeme společně prosazovat řadu konkrétních témat a priorit, jako tomu již opakovaně bylo v mnoha společných občanských aktivitách.

  Věříme, že se nám podařilo dostatečně osvětlit důvody našeho rozhodnutí a doufáme i nadále v přízeň voličů a v jejich hojnou účast v komunálních volbách a v referendu o hazardu. Právě účast ve volbách, aktivní zapojení občanů a možnost výběru jsou i naší prioritou a také tím nejlepším znakem zdravé komunální politiky. Přejeme proto ProOlomouc hodně zdaru v nadcházející kampani.

  Za sdružení Občané pro Olomouc
  Pavel Bednařík, Jakub Nepejchal, Michal Krejčí