• 15_m_skabraha

  „Politika a stát, to nejsou „oni“, to jsme my“ (Martin Škabraha)

  Martin Škabraha (SZ) působí jako politický filosof a pedagog na Ostravské univerzitě a Univerzitě Palackého v Olomouci. Angažoval se v řadě kauz a občanských iniciativ, ať už na celostátní (iniciativa ProAlt) či místní scéně (protesty proti Šantovka Tower). Publikuje eseje a komentáře na Deníku referendum či v Salonu, kulturní příloze deníku Právo. Co jej vedlo ke kandidatuře v komunálních volbách? Co od nich očekává? A jak by rád, aby se proměnilo město Olomouc?

  Proč kandiduješ v komunálních volbách?

  Je to logické vyústění mého dlouhodobého zájmu o věc veřejnou. V loňském roce jsem vstoupil do Strany zelených, pro kterou jsou tyto volby příležitostí, jak naplňovat některé programové body lépe než na celostátní úrovni. Mnohé principy – např. důraz na větší účast občanů na politickém rozhodování nebo podpora tzv. ekonomické lokalizace – je totiž třeba rozvíjet právě v místních podmínkách, kde je kontakt mezi volenými zástupci a ostatními občany zpravidla bezprostřednější a politika má blíže ke každodenním problémům.

  Tím na druhou stranu neříkám, že se mají ztrácet ze zřetele celostátní nebo globální témata. Právě naopak, na místní úrovni je třeba budovat určité podhoubí, které pomůže zlepšovat i celkovou atmosféru ve společnosti, včetně vnímání politiky. Ty různé roviny, od místních témat po globální, se v životě každého z nás prolínají a obdobně se musí prolínat v politice. Takže to neberu tak, že byly parlamentní volby a evropské volby, a to byly ty velké a důležité, zatímco tyhle volby jsou „malé“ a děláme je pouze z povinnosti. Perspektiva komunální politiky není méně důležitá, spíš je to jiný úhel pohledu na věc veřejnou, ze kterého můžeme vidět věci, jež jsou třeba z té parlamentní úrovně neviditelné. Všechno by se to mělo navzájem doplňovat.

  Iniciativa, za kterou kandiduješ, se jmenuje Občané pro Olomouc. Co je podle tebe základní doporučení pro občany, kteří se nechtějí nechat pouze „vodit“ a chtějí se zapojit (občansky, politicky)?

  Musíme se hlavně naučit, že politika a stát, to nejsou „oni“, to jsme my. A že všichni neseme zodpovědnost za stav společnosti a politiky. Mnoho lidí se zajímá alespoň natolik, aby chodili pravidelně k volbám, ale je třeba udělat občas i ten další krok a sám se zapojit, mít k tomu odvahu, zbavit se pocitu, že „ti nahoře“ si to vždycky zařídí po svém. Někdy pozoruju takový zvláštní fenomén, kdy lidé mají nedůvěru k politice a obviňují politiky z toho, že na sebe strhli veškerou moc, přitom mají občané řadu možností, jak se zapojovat, od spolkových aktivit po vstupování do politických stran; příliš je ale nevyužívají a sami se tak vzdávají moci, kterou by jinak měli. A potom často za tuto svoji bezmoc obviňují politiky.

  Co se podle tebe může změnit a co se rozhodně po volbách 2014 změní na olomoucké radnici?

  Může se změnit celý styl olomoucké politiky. Ale stejně tak se nemusí změnit vůbec nic, to je na nás a na voličích. Jak to reálně bude, to si netroufám prorokovat.

  Jaké téma z celého spektra v programu OPO bys upřednostnil a proč?

  Jak lze odvodit už z výše řečeného, přednostně mne zajímá účast veřejnosti na rozhodování. Jde o něco, s čím je asi nejschůdnější pracovat na té komunální úrovni, ale současně to hranice komunálu přesahuje. Občas se trefně připomíná, že nelze mít demokracii bez demokratů. Demokraty se ale nerodíme, stáváme se jimi; je to v zásadě soubor dovedností, které je třeba pěstovat a bez kterých demokratický režim nemůže fungovat. Proto je pro mne toto téma tak důležité.

  Ale zajímá mne například i otázka ekonomické lokalizace, což je opět něco, s čím se musí začínat na místní úrovni, ale co má přesah k celospolečenským otázkám. Nebudu zabíhat do odborné politologické nebo sociologické problematiky, ale je čím dál zřejmější, že současný ekonomický systém je ve stávající podobě neudržitelný, protože krom jiného podrývá základy oné demokratické kultury. Takže to není jen otázka spotřebitelského vkusu, jestli žijeme v ekonomice ovládané převážně nadnárodními korporacemi, jejichž zisky odtékají do daňových útočišť, nebo v takové ekonomice, kde smyslem podnikání není jen shromažďovat zisk, ale také uskutečňovat sociální či environmentální cíle, a zisk zůstává pokud možno tam, kde byl vytvořen. To jsou věci, které samozřejmě místní, ba ani celostátní politici nezařídí, ale mohou alespoň hledat cesty, jak pro aktivity jdoucí tímto směrem vytvářet příznivější podmínky.

  Budoucí zastupitele (i ty za OPO) čekají velké výzvy. Které z nich jsou podle tebe nejvážnější, nejdůležitější?

  Asi největší výzvou bude, jak realizovat politické programy při chronickém nedostatku volných financí v městské pokladně. Bude to především znamenat hledat zdroje jinde, například z evropských fondů, ale to si žádá umění plánovat vhodné projekty, na které Unie ty peníze dá, a také umění více spolupracovat s dalšími subjekty, jako jsou vysoké školy či další obce v kraji (což je už nyní nezbytné hlavně v souvislosti s přidělováním financí z programu ITI).

  Sám bych byl ale potěšen hlavně tím, kdyby se dařilo hledat cesty zvelebování města bez velkých investicí a na základě posílení komunitního prvku. Nefascinují mne drahé a monumentální projekty, spíš malé, na první pohled nenápadné věci, v nichž je ale velký sociální a kulturní kapitál. Město by nemělo růst směrem ven a do výšky, ale směrem dovnitř, nejen ve smyslu funkčního zahušťování špatně využitého prostoru, ale hlavně ve smyslu kvality společenských vazeb, které se v něm rozvíjí. Jsem přesvědčen, že lidé jsou mnohdy ochotni i k nemalému množství dobrovolné práce ve prospěch obce, pokud to reálně pomůže zlepšit prostředí, kde žijí, a pokud pak nad výsledky práce mohou mít kontrolu, tj. pokud dotyčná lokalita zůstává v jejich rukou, třeba prostřednictvím nějakého spolku či družstva.

  Určitě máš mezi kandidáty své favority. Které a proč?

  Jsem velmi spokojen s čelem kandidátky, protože přináší věrohodnou a právně vzdělanou občanskou aktivistku na místě jedničky a hned za ní představitele dvou politických stran (zelených a pirátů), které jsou si v mnoha bodech programově blízké, ale dosud se jim nedařila užší spolupráce, což se právě těmito volbami mění. Přál bych si víc žen, ale to příště určitě doženeme.

  Jaké je tvé největší přání jako olomouckého občana a jako (čerstvého) politika?

  Aby se naplnilo naše hlavní volební heslo: rozhodujme společně! Duší demokratické politiky nejsou perfektní řešení, ale schopnost hledat řešení a neztratit vzájemnou důvěru ani v situaci, kdy to nejde hladce a je to běh na dlouhou trať.

  -PB-

 • u jelena

  Velký výprodej aneb Jak se město zbavuje „přítěže“

  Konec volebního období současné koalice se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a připomíná politickou tragikomedii. Jak ukázala reportáž ČT v pořadu Události v regionech, naplánovali si zastánci „štíhlého státu“ její poslední dějství na dobu před komunálními volbami. Aby nasytila městskou kasu, obrátila se rada k tradičnímu a mnohokrát ověřenému receptu – totálnímu krachu cen a výprodeji majetku.

  Odprodej dvou domů na Dolním náměstí a jednom na náměstí Horním (a třemi bytovkami na okraji města) má mít bohulibý účel. Získání prostředků na dofinancování investic z dotací Evropské unie. Tato rozpočtová improvizace je ovšem spíše alarmujícím signálem neschopnosti vytvořit si rezervy na kofinancování strategických investic, než snahou o jejich vhodné plánování.

  V komentáři ke zpackanému prodeji dodává náměstek Vlach (TOP09), že v původním rozpočtu očekávali příjmy z prodeje ve výši 190 milionů, dnes očekávají milionů jen 140. Pointu celé rozprodejové férii dodal primátor Martin Major (ODS), když popsal sofistikovanou „salámovou“ taktiku prodeje: „Rozhodli jsme se tyto domy rozdělit na bytové jednotky, protože takto doufáme, že budeme s prodejem úspěšnější.“

  Tato radniční “záchranářská” akce za účelem provizorní stabilizace rozpočtu těsně před komunálními volbami je urážkou zdravého rozumu voliče a gestem zoufalství posádky lodi těsně před jejím ztroskotáním. Olomouc by úspěšným prodejem ztratila další z mozaiky svých historických budov v centru města. Už jich nezbývá příliš.

  Prodej je načasován na nejnevhodnější dobu z pohledu vývoje realitního trhu. Což potvrzují i makléři. A ohledně bohulibosti záměru – můžeme věřit, že je potřeba dofinancovat evropské projekty, když se zastavují či ruší jeden za druhým (např. Olomoucký hrad, městská hala)?

  Pokud by ještě někdo věřil myšlence volného trhu a jeho neviditelné ruky, kterou v rozpačité podobě reprezentuje stávající koalice, nechť ráčí navštívit nádvoří Salmova paláce. Neviditelná ruka investora sice zasáhla a palác zvenčí důsledně zrekonstruovala, na nádvoří však nedosáhla. Další neviditelná ruka obchodníkova tak svým laciným zbožím dokonává dílo s pachutí rozpačitosti. Takový je osud kdysi honosného šlechtického sídla a „nejslavnější kavárny v Olomouci“ Jak dopadnou ostatní domy ve velkém výprodeji?

  Přirovnání k posádce potápějící se lodi je, zdá se, na místě. Primátor i rada města skutečně více než co jiného připomíná kapitána a lodní důstojníky, kteří v pomatení smyslů hledají v potápějícím se škuneru poslední šperky, kterých je možno se zbavit, aby se vyhnuli tragickému osudu. Spolu s klenoty pak přes palubu metají vše, čím by bylo možno plavidlo zachránit. Předejte kormidla, pánové! Dřív než Olomouc padne až na dno.

  Mgr. Pavel Bednařík
  kandidát Občané pro Olomouc, předseda Strany zelených v Olomouci

 • Sdružení Strany zelených, Pirátské strany a nezávislých kandidátů

  Kdo kandiduje za Občany pro Olomouc?

  V úterý 5. srpna podalo sdružení Občané pro Olomouc kandidátní listinu do komunálních voleb v Olomouci, které se budou konat ve dnech 10.-11. října 2014. Kompletní kandidátní listina (45 míst) zahrnuje řadu osobností od členů a příznivců Strany zelených a Pirátské strany až po mnoho nezávislých kandidátů a osobností.

  Mezi kandidáty je 32 mužů a 13 žen, průměrný věk kandidátů je 39,5 let (nejmladší 26 a nejstarší 81 let). Z celkového počtu kandidátů má 36 z nich vysokoškolské vzdělání.

  Profily jednotlivých kandidátů budou zveřejněny do konce srpna.

  Zde je kompletní kandidátní listina sdružení Občané pro Olomouc.

  POŘADÍ PŘÍJMENÍ NOMINUJE POLIT. PŘÍSLUŠNOST POVOLÁNÍ VĚK
  1. Mgr. Dominika Kovaříková NEZ bez PP advokátka 36
  2. Mgr. Pavel Bednařík SZ Strana zelených vysokoškolský pedagog a živnostník 34
  3. Bc. Vojtěch Pikal Piráti Pirátská strana programátor 27
  4. Mgr. Michal Krejčí NEZ Liberálně ekologická strana ekolog, předseda Unie pro řeku Moravu 40
  5. Mgr. Josef Ondroušek NEZ bez PP jednatel společnosti 46
  6. Bc. Jakub Nepejchal Piráti Pirátská strana sociální pracovník 27
  7. Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D. SZ bez PP vysokoškolský pedagog 40
  8. Ing. Jan Řihošek NEZ bez PP koordinátor centra Semafor 62
  9. Mgr. Jakub Korda, Ph.D. SZ Strana zelených ředitel Academia film Olomouc 37
  10. Mgr. Richard Kořínek NEZ bez PP ředitel místní organizace Člověka v tísni 41
  11. Miloš Reiter Piráti Pirátská strana strojník 33
  12. Ing. František Kocourek SZ Strana zelených úředník 40
  13. Ing. Dagmar Reichová NEZ bez PP ekonomka 44
  14. Ivana Jeništová NEZ bez PP penzistka 66
  15. Mgr. Martin Škabraha, Ph.D. SZ Strana zelených filozof a publicista 34
  16. Ing. Mgr. Hana Vacková SZ bez PP středoškolská učitelka 60
  17. Kateřina Mátlová Piráti bez PP hypoteční poradkyně 30
  18. Vilém Švec NEZ bez PP urbanista 37
  19. Vlastimil Holík Piráti Pirátská strana živnostník, bankster 29
  20. Mgr. Dagmar Říhová SZ bez PP terénní sociální pracovnice 30
  21. Mgr. Pavel Žwak SZ Strana zelených lektor ARPOK 30
  22. Ivo Koukal NEZ bez PP manažer odpadů 47
  23. PhDr. Lenka Slámová SZ Strana zelených klinická psycholožka 36
  24. Dan Ševčík SZ Strana zelených redaktor 33
  25. Antonín Jakubec NEZ bez PP obchodně-technický manažer 54
  26. JUDr. Hana Dleštíková SZ bez PP advokátka 64
  27. Mgr. Petr Vymazal, DiS. Piráti bez PP vedoucí pracovník, malíř, lektor 31
  28. Petr Chmel Piráti bez PP kreativec 35
  29. Ing. Dana Calábková NEZ bez PP informatička 44
  30. Václav Holík Piráti bez PP fotograf 29
  31. Lubomír Šavrňák SZ Strana zelených marketingový manažer 40
  32. Tomáš Matýsek NEZ bez PP lesník 29
  33. Martina Potůčková NEZ bez PP historička umění 38
  34. Mgr. Jan Bouchal, Ph.D. NEZ bez PP vědecký pracovník LF UP 41
  35. Mgr. et Mgr. Michal Brumar SZ bez PP středoškolský učitel 29
  36. Mgr. Vladimír Polách, Ph.D. SZ Strana zelených vysokoškolský pedagog 37
  37. Mgr. Dita Palaščáková SZ Nezávislá volba pedagog VOŠ Charitas 34
  38. Michal Stavinoha NEZ bez PP bazénový specialista 44
  39. František Snídal NEZ bez PP důchodce 81
  40. Mgr. Michaela Schaferová SZ bez PP psycholožka 36
  41. Mgr. Jan Vrbický SZ Strana zelených odborný pracovník v ochraně přírody 40
  42. Mgr. Miroslav Kubíček SZ Strana zelených středoškolský učitel 30
  43. Mgr. Michaela Balarinová SZ bez PP marketingová specialistka 31
  44. Bc. David Rygel NEZ bez PP sociální pedagog 43
  45. Mgr. Ondřej Molin NEZ bez PP živnostník 32
 • Historie nebo budoucnost?

  Občané pro Olomouc se hlásí

  „Současná politická reprezentace připravuje volební projekty od jedněch voleb ke druhým a zapomněli na občany, jejich sny a přání. Občané pro Olomouc nabízejí politiku založenou na společném dialogu s občany nad tím, v jakém městě v budoucnu chtějí žít a jak jsou ochotni a schopni se na jeho správě a rozvoji podílet,“

  (předseda Strany zelených v Olomouci Pavel Bednařík)

  Přečtěte si celou tiskovou zprávu

 • Cesta může být cíl

  Zelení a Piráti s nezávislými kandidáty jdou do voleb

  Olomoucká komunální politika se může proměnit. Strana zelených se společně s Piráty a nezávislými kandidáty připravuje na komunální volby do zastupitelstva na podzim 2014.