• Občané pro občany

  Občané pro občany

  Po letní odmlce navazujeme na pravidelná setkávání občanů s našimi zastupiteli a příznivci. Tentokrát se můžete setkat se zastupitelkou Občanů pro Olomouc Dominikou Kovaříkovou a členem kontrolního výboru Vojtěchem Pikalem (Piráti). Tématem bude nejen protialkoholní vyhláška a vyhlášky o občanském soužití.
  Pokud máte cokoli, co udělá Olomouc o trochu lepším místem, nebo něco na srdci, tak určitě přijďte. Přijďte nám to říct.
  Setkáváme se s vámi každou první středu v měsíci v přátelském prostředí. Vždy na vás bude čekat alespoň jeden zastupitel a další členové sdružení Občané pro Olomouc (koalice Strany zelených, Pirátů a nezávislých kandidátů).

 • Beggar_with_a_Lyra,_by_Svishchev-Paola_1900s

  Protialkoholní vyhláška – změnit či zrušit?

  Na svém zářijovém zasedání projednávalo Zastupitelstvo města Olomouce mimo jiné nové znění vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích statutárního města Olomouce známou spíš pod názvem „protialkoholní vyhláška“. Důvodem pro změnu této vyhlášky, kterou má město Olomouc od roku 2011, byl Nález Ústavního soudu, který zrušil obdobnou vyhlášku města Chebu. Ústavnímu soudu na vyhlášce vadilo, že dávala plošnou výjimku ze zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích pro akce organizované přímo městem. Stejnou výjimku obsahovala i olomoucká vyhláška.

  Nový návrh vyhlášky předložený zastupitelům pak z veřejných prostranství, na nichž je zakázáno konzumovat alkohol, vyjímá Horní a Dolní náměstí – důvod je nasnadě: vánoční trhy, nejrůznější jarmarky, slavnosti vína apod.
  Nicméně je třeba upozornit, že vynětí obou náměstí z působnosti vyhlášky není absolutní. Zákaz konzumovat alkohol totiž platí rovněž např. v okruhu 100 metrů od škol. Například od Pedagogické fakulty UP na Purkrabské tento stometrový okruh zasahuje i do severovýchodní části Dolního náměstí. Takže pozor – na Dolním náměstí alkohol konzumovat lze, ale nesmíte u toho stát na chodníku v horní části náměstí.

  Zastupitelé z uskupení Občané pro Olomouc během projednávání tohoto bodu navrhli úplné zrušení protialkoholní vyhlášky. Vyhláška v podobě, v jaké existuje, je totiž podle našeho názoru nevymahatelná a neřeší problém, kvůli kterému byla přijata, tj. obtěžování kolemjdoucích a znečišťování okolí skupinkami podnapilých jedinců. Podle vyhlášky, a to podle nové nové i té původní, může být osobám, které zákazy v ní uvedené poruší, uložena pokuta. Pokud však je pokuta uložena osobě, která má trvalý pobyt hlášený v sídle ohlašovny, tj. „na radnici“, je taková pokuta prakticky nedobytná a jejím uložením se pouze zvýší administrativní zátěž veřejné správy.

  Výsledkem naší kritiky přijímané vyhlášky tak je to, že bude zřízena pracovní skupina, která se bude zabývat vypracováním nové podoby této vyhlášky a jejím novým předložením zastupitelstvu ke schválení. Budeme se snažit hledat takové řešení, aby co nejméně omezovalo život většiny obyvatel města a zároveň aby pokud možno koncepčně řešilo obtěžování a znečišťování okolí těmi, kteří alkoholu holdují více, než je zdrávo.

  Řešení není jednoduché a nespočívá pouze v represi, ale především v systematické preventivní práci s těmito skupinami obyvatel.

  Dominika Kovaříková, Občané pro Olomouc