• Prohlaseni

  Vyjádření k Programovému prohlášení Rady města Olomouce

  Programované prohlášení Rady města Olomouce na roky 2014 – 2018 je souborem líbivých tezí, s nimiž snad nemůže nikdo nesouhlasit. Vždyť komu by se nelíbilo rozšíření podpory mateřských škol, pravidelná a efektivní grantová podpora neziskovým organizacím nebo zkvalitnění veřejného prostoru v centru, na sídlištích i v okrajových částech města?

  Rada například slibuje, že se zaměří na rozvoj prorodinné politiky města. Co si však pod tímto pojmem přestavit? Znamená to zavedení přebalovacích pultů ve veřejně přístupných prostorách, MHD zdarma pro rodiče s kočárky nebo snad příspěvky při narození dítěte?

  Rada slibuje, že podpoří ekologické formy dopravy, už ale neříká jak. Slibuje, že přijme opatření ke snížení znečištění ovzduší, už ale neříká jaká. Rada chce posílit roli komisí městských částí, neříká ale, v čem by to posílení mělo spočívat.

  Při porovnání programových priorit, které Rada představila v koaliční smlouvě začátkem listopadu 2014, a programového prohlášení, které představuje nyní, však lze nalézt i odchylky svědčící zřejmě o posunu v názorech na některé problémy města. V programových prioritách Rada slibuje „zásadní redukci počtu heren v rámci regulace hazardu“, v programovém prohlášení však slibuje již jen „redukci počtu heren a regulaci hazardu“. Otázkou tak je, proč najednou nemá být regulace počtu heren zásadní…

  V programovém prohlášení zcela chybí časová osa, kdy v průběhu volebního období chce Rada vytyčených cílů dosahovat, a chybí rovněž konkrétní kroky, jimiž má být cílů dosaženo. Bez těchto konkrétností jde pouze o líbivé fráze, které se hodí spíše do volebního programu, než do dokumentu, který má pomoci volební programy přetavovat ve skutečnost. Také forma programového prohlášení spíše připomíná volební hesla a nikoliv přehledný plán, který si dává jasné cíle a ukazuje cestu, jak k nim dojít. O to smutnější je, že se takový dokument rodil dlouhých 5 měsíců…

 • DSC_0026

  Střípky ze zastupitelstva od Dominiky Kovaříkové

  DSC_0026

  V maximální možné lhůtě, kterou zákon ještě umožňuje, se konalo 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce. Podle názoru současného vedení radnice zřejmě stotisícové město nepotřebuje častější jednání svého nejvyššího orgánu, ale postačí se sejít pouze jednou za čtvrt roku. Méně často už to nejde, bylo by to v rozporu se zákonem.

  Jednání bylo zahájeno v 9 hodin dopoledne a trvalo do 19:32 večer. Sami posuďte, zda by Olomouc nepotřebovala jednání zastupitelstva častější. Nebo je v lidských silách ještě po 10 hodinách jednání vnímat důkladně, co se děje a činit správná rozhodnutí, která mají vliv na životy bezmála 100.000 občanů?

  Toto zasedání bylo výjimečné i tím, že to bylo poprvé, co město zajistilo on-line přenos na svých webových stránkách, takže jednání mohli sledovat i ti, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohli do jednací místnosti dostavit. Tomu jsme velmi rádi, neboť jsme přenosy prosazovali a z posledních dvou jednání zastupitelstva je i amatérsky přenášeli, nicméně do budoucna se budeme zasazovat o to, aby přenosy ze ZMO byly rovněž archivovány.

  Na programu bylo několik výbušných bodů, u nichž jsme očekávali živější debatu – a nemýlili jsme se. Právě v obavě ze zdlouhavého projednávání některých otázek jsme se pokusili hned do úvodu jednání předřadit bod týkající se petice za záchranu Neředínského horizontu, kde se do diskuse přihlásilo několik občanů Olomouce. Nechtěli jsme, aby tito naši spoluobčané museli čekat hodiny, než přijde řada právě na tento bod. A předřazení tohoto bodu se nám podařilo – hned za prezentaci Mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do 21 let (s tímto bodem nebylo možné pohnout, prezentace se účastnil zahraniční host a spousta novinářů).

  Projednávání bodu týkajícího se Neředínského horizontu po vystoupení občanů přerušilo zatmění slunce. Ne že by se v sále natolik setmělo, nebo vypadla z provozu veškerá technika, ale Ivana Plíhalová (ODS) navrhla udělat na zatmění přestávku a jako protislužbu nabídla k zapůjčení své speciální brýle. No nepodpořte takový návrh!

  Po návratu do sálu kolem jedenácté hodiny se rozhořela debata o Neředínském horizontu mezi samotnými zastupiteli – jestli jsou přednější zájmy vlastníků pozemků, nebo zhruba 17 tisíc obyvatel okolních sídlišť, jestli je přípustné znehodnotit výhled z Neředínského horizontu na město a zda má radnice alespoň hrubý odhad toho, kolik by případná změna územního plánu a převedení ploch na zeleň stála na tzv. náhradách za změnu v území, na něž mají za určitých podmínek nárok vlastníci změnou dotčených nemovitostí. Ukázalo se, že město nemá ani povrchní informace o tom, kdo všechno by měl mít na náhradu nárok. Pokusili jsme se tedy prosadit usnesení, aby náměstek primátora odpovědný za oblast územního plánování doplnil důvodovou zprávu k Neředínskému horizontu o přehled vlastníků, resp. jejich počet, kterým by teoreticky mohla náhrada za změnu v území náležet, a předložit takto doplněnou důvodovou zprávu na příští jednání zastupitelstva, abychom měli alespoň malou představu o tom, o čem se bavíme, když vedení města argumentuje, že nás (rozuměj město Olomouc) to bude hodně stát. Toto usnesení však zastupitelstvo neschválilo (PRO hlasovalo pouze ANO, ProOlomouc a my – Občané pro Olomouc, zbytek se zdržel, nebo byl rovnou proti). Po skončení hlasování o tomto bodě ale k překvapení všech prohlásil pan primátor, že tím, co bylo obsahem námi navrženého usnesení, se Rada i tak bude zabývat a požadované informace nám sdělí. (Pak ale skutečně nerozumím tomu, proč nemohli náš návrh schválit. Že by proto, že jej předložila opozice? To snad ne…)

  Po projednávání petice za zachování Neředínského horizontu přišly na pořad dne majetkoprávní záležitosti – zjednodušeně řečeno převody nemovitostí a věcná břemena. Při jejich projednávání jsme upozornili na situaci v Hynkově, kde chce vlastník starého vodního náhonu tento náhon obnovit a obnovit i malou vodní elektrárnu. K tomu však potřebuje dva menší pozemky od města. Pokud by město Olomouc tyto pozemky prodalo, umožnilo by tento záměr realizovat. Obnovený vodní náhon by se však nacházel v místech, kde odbočuje od jezu u Hynkova cyklostezka směrem na Litovel a projekt v tomto místě nepočítá s žádným přemostěním. Cyklostezka by tak v tomto místě byla přerušena a cyklisté by museli toto přerušení objíždět přes Hynkov několikakilometrovou zajížďkou. Po upozornění na tento nedostatek v projektu byl tento prodej z projednávání stažen s tím, že město bude dál s žadatelem jednat. A my doufáme, že výsledkem těchto jednání bude změna projektu a jeho doplnění o most umožňující cyklistům plynule pokračovat do Lhoty nad Moravou a případně až do Litovle.

  Dalším bodem, u nějž se udála živější debata, bylo projednávání souboru změn č. I územního plánu Olomouce. V tomto souboru změn je zahrnuto několik podle našeho názoru problémových lokalit – například plocha pro výrobu mezi Olomoucí a Hněvotínem, kde by na „zelené louce“ (přesněji na nejkvalitnější zemědělské půdě) měly vyrůst další stavby vedle současného technologického parku. Podle našeho názoru jde o salámovou metodu, kdy společnost Technologický park (personálně provázaná s firmou GEMO) postupně zastavuje nejkvalitnější zemědělskou půdu, které v celé republice obrovským tempem ubývá. Další nové haly by měly po změně územního plánu vyrůst na konci Olomouce ve směru na Tovačov. Ačkoliv jsme chtěli prosadit oddělené hlasování o těchto problémových lokalitách, náš návrh neprošel a naopak prošel návrh na pořízení celého souboru změn č. I územního plánu Olomouce. Je to však pouze první krok k prověřování možnosti provést tyto změny, celý proces změny územního plánu bude veřejný a je tedy i na občanech Olomouce, aby svými připomínkami ovlivnili to, jak bude Olomouc v následujících letech vypadat.

  Po obědové pauze se projednávaly změny zřizovacích listin některých organizací založených městem, schvalovaly se nominace na zástupce v akciových společnostech vlastněných městem, projednávalo se čerpání dotací či stav přípravy projektů ITI. Zastupitelstvo rovněž projednalo změnu č. II územního plánu týkající se prověření výškové regulace v místech, kde je plánována stavba Šantovka Tower.

  Jednání zastupitelstva bylo dlouhé a končilo až za hluboké tmy po půl osmé večer. A ačkoliv několik členů zastupitelstva v bodě různé navrhovalo, aby se příští jednání konalo dříve než za 3 měsíce, pan primátor ohlásil další termín jednání ZMO na 19. června, tedy opět na nejzazší možný termín. A my jen doufáme, že to není proto, aby se nemusel příliš často střetávat s opozicí…

 • 7,32%

  Občané pro Olomouc děkují voličům a příznivcům

  Vážení spoluobčané, naši voliči,

  rádi bychom Vám na tomto místě poděkovali za důvěru, kterou jste svým hlasem v komunálních volbách dali sdružení Občané pro Olomouc. Získali jsme podporu 7, 32% (77 950 platných hlasů) a v zastupitelstvu nám tak připadnou 3 mandáty (Dominika Kovaříková, Pavel Bednařík, Michal Krejčí). Zůstaneme sice v opozičních řadách, nicméně jsme přesvědčeni, že i z opozice lze spoustu věcí ovlivnit, na spoustu věcí upozornit a spoustě věcí zabránit.

  Chceme i z opozice razit naše heslo „Rozhodujme společně“ a proto nás zajímá Váš názor. Takže pokud nám kdykoliv budete chtít něco sdělit, určitě to udělejte, jsme tady pro Vás.

  To, že jsme se do Zastupitelstva města Olomouce dostali, je úspěch, který byl možný především díky Vám. Slibujeme, že toto budeme mít na paměti celé volební období a že zastupitelský mandát budeme vykonávat především v zájmu Olomouce a jejích občanů.

 • komunalni-volby-staby-201429_galerie-980

  Radniční koalice hazarduje s posledními zbytky důvěry voličů

  Tiskové prohlášení Občanů pro Olomouc k nově vzniklé koalici

  Koaliční strany předvedly ukázkový hazard s důvěrou voličů. Závratnou rychlostí dokázaly utvořit koalici složenou z těch, kteří v posledních 10 letech v různých obměnách „drželi radnici“.

  Hlasy voličů volající po změně politiky na olomoucké radnici, byly zmuchlány a vyhozeny do koše. Volební účast neustále klesá, lidé ztrácejí důvěru v politiku, důvěru v demokratické volby, důvěru v to, že by svým hlasem mohli něco změnit. Rychlé vytvoření koalice ČSSD, ODS, TOP09 a KDU-ČSL, které netrvalo ani 24 hodin a vytváří dojem něčeho dohodnutého dávno dopředu, tuto všeobecnou skepsi jen dále prohloubí. Zástupci těchto stran vyslali totiž voličům jasný vzkaz: „Ať zvolíte kohokoliv, my se mezi sebou vždycky nějak dohodneme“.

  „Během volební kampaně jsme soustavně přesvědčovali voliče, aby šli k volbám. Oni nám velmi často odpovídali, že volit nepůjdou, že je to jedno, že se nic nezmění, protože „oni se vždycky nějak domluví“. Snažili jsme se jim to rozmlouvat a přesvědčit je, že jít k volbám má smysl. Teď to vypadá, že tito lidé měli pravdu. Že dobře udělali ti, kteří už na jakoukoliv změnu rezignovali – a tohle není dobrá vizitka demokratických stran,“ řekla Dominika Kovaříková nová zastupitelka za sdružení Občané pro Olomouc a dodává: „Jsme připraveni z opozičních lavic skutečně bedlivě kontrolovat každý krok, který tato nesourodá koalice bude činit.“

  „Je zarážející, jak budoucí primátor Antonín Staněk rychle mění názory, když nyní naprosto popírá své nedávné tvrzení, že si umí jen velmi obtížně představit spolupráci se stejnými lidmi ze stávající koalice,“ dodává za Občany pro Olomouc Pavel Bednařík.

  Dominika Kovaříková
  603 279 603
  dominika.kovarikova@seznam.cz

  Pavel Bednařík
  605 844 090
  pavel.bednarik@zeleni.cz

   

 • volební lístek OPO

  Jsme připraveni! (Přijďte dnes a zítra k volbám)

  Občané pro Olomouc míří do zastupitelstva

  Letošní komunální volby jsou skutečně zásadní. Mohou změnit mnohé ze zavedené rutiny v komunální politice, a to nejen v Olomouci. Ale nám jde v tuto chvíli o Olomouc, její budoucnost, její vizi, její směřování, její naplněné příležitosti.

  Rozhodování v letošních volbách není jednoduché – kromě plejády předvolebních slibů se na olomoucké politické scéně objevilo několik nových hnutí a sdružení. Pouze Občané pro Olomouc však dokázali spojit programově blízké strany a nezávislé kandidáty, aby usilovali o podporu voličů a naplnění společné vize, kam má Olomouc směřovat.

  Demokratická volba je otázkou důvěry. Musíte věřit těm, které si do zastupitelstva a rady zvolíte, musíte být přesvědčeni, že konkrétní lidé, kteří se o Vaši podporu uchází, jsou schopni naplnit Vaše představy o proměně města k obrazu svých občanů. Věříme a jsme přesvědčeni, že Občané pro Olomouc mají dostatek profesních i politických zkušeností a jsou toho schopni. (Stručný návod jak nejlépe volit a neztratit svůj hlas)

  Jsme připraveni na každodenní práci v radě či zastupitelstvu města. Jsme připraveni naslouchat názorům obyvatel, kteří vědí, co je trápí, ale ne vždy se domůžou změny. Jsme připraveni dělat kompromisy (to je politika), vyjednávat o prosazení našeho programu, dohodnout se na nezbytných krocích, které povedou k oddlužení města a zlepšení kvality života v něm.

  Jsme připraveni řešit problémy, které byly způsobeny předchozími politickými garniturami – aquapark, Namiro, prodeje domů v centru města, nedostatek školek, nedostatek plánování pro město a jeho občany.

  Jsme připraveni podněcovat nápady občanů a jednoduchá, přitom účinná řešení a iniciovat drobné i větší změny. (www.napadyproolomouc.cz)

  Jsme připraveni omezovat hazard a závislost města na penězích, které z něj plynou.

  Jsme připraveni prosazovat motivaci ve třídění odpadu.

  Jsme připraveni ke zveřejňování smluv městských firem, vytvoření průběžné kontroly hospodaření města a otevření radnice občanům.

  Jsme připraveni zavádět opatření vedoucí k podpoře chodců a cyklodopravy a kvalitní MHD.

  Jsme připraveni zlepšit spolupráci města a Univerzity Palackého.

  Jsme zavázáni Vaší důvěrou a Vaším hlasem.

  Přijďte k volbám a dejte svůj hlas Občanům pro Olomouc, číslu 11.

  Stojí to za to! Děkujeme!

  Vaši Občané pro Olomouc

   

2. stránka z celkem 41234