• Libor Michálek

  Dnes od 17 hodin beseda s Liborem Michálkem

  Přijměte pozvání na diskusi s panem senátorem Liborem Michálkem. Diskuse proběhne formou moderovaného rozhovoru. Dotkneme se především tématu korupce ve veřejné správě a samosprávě, vývoje fenoménu korupce v českém prostředí od roku 1989 až po současnost.  Poté pozvolně naváže diskuse s kandidáty Občanů pro Olomouc (zhruba od 18:00) nad možnostmi využití zkušeností senátora Michálka pro komunální politiku v Olomouci.

  Profil Libora Michálka

 • Kasino v Hodolanech

  Zastupitelstvo zkomplikovalo účast voličů u místního referenda

  Stanovisko k rozhodnutí Zastupitelstva města Olomouce

  Zastupitelstvo města Olomouce vyhlásilo referendum o hazardu v Olomouci na 12. prosince 2014, vybralo tak tu variantu, která ztěžuje účast občanů u samotného referenda. Přitom právě účast občanů má být dle názorů soudů tím hlavním kritériem při stanovování termínu referenda.

  „Podle nás se jedná o jasný vzkaz voličům, minimálně že většinu současných zastupitelů jejich hlas kromě hlasu u voleb nezajímá,“ říká Pavel Bednařík, člen petičního výboru a kandidát sdružení Občané pro Olomouc.

  Budeme se i v této ztížené situaci snažit přesvědčit občany o smyslu účasti v referendu. V případě, že nám jako kandidátům sdružení Občané pro Olomouc dají voliči důvěru, zohledníme při svém rozhodování výsledek referenda, i kdyby k hlasování nepřišel dostatečný počet občanů.

 • Referendum pro občany

  Politikům čelem – jde o budoucnost Olomouce

  Pondělní zastupitelstvo bude rozhodovat o budoucnosti Olomouce. Buďte u toho! Bude Olomouc moravským Las Vegas? Nebo půjde cestou rozvoje bez hazardní lobby a peněz? Bude Šantovka Tower jen bizarním nápadem minulosti, nebo budou občané muset svádět boj za cenné panorama i nadále?

  Žádné z jednání Zastupitelstva města Olomouce (ZMO) nebylo tak důležité jako to, které se uskuteční zítra, v pondělí 15. září. Poslední zastupitelstvo funkčního období bude kromě dalších bodů rozhodovat (či nerozhodovat) o referendu o hazardu v Olomouci a územním plánu města Olomouce. Jestli se skutečně bude rozhodovat a půjde o vyrovnanou polemiku plnou argumentů, nebo proběhne alibistické odložení, to je měsíc před komunálními volbami ve hvězdách. A právě proto je toto jednání ZMO natolik důležité, aby se jej účastnili i občané, o jejichž budoucnost jde v první řadě.

  Referendum o hazardu bude vyvoláno v každém případě – zítřejší jednání ZMO však bude klíčové, protože se ukáže, nakolik si naši zastupitelé a radní váží názoru 10% svéprávných občanů, kteří se pod petici podepsali. Pokud jsou jim občanů dost dobří nato, aby je se stejnou důvěrou volili ve volbách, měli by mít i příležitost k rozhodnutí v referendu. A nejde o málo – pokud zastupitelstvo schválí referendum na dobu konání voleb (což může udělat v souladu se zákonem a přáním občanů), dává tím jasný signál, že počítá s alespoň 35% účastí občanů a že jej výsledek referenda (a názor občanů) zajímá.

  Pokud referendum vypíše mimo konání voleb (tj. do 90 dnů od vyhlášení, které mu ukládá zákon), splní tím fakticky svou povinnost, ale signál občanům je zcela jiný. Vyhlásíme sice referendum, ale dopředu počítáme, že bude neplatné, protože shromáždit potřebný počet hlasů mimo volby je heroický výkon, který se podařil jen v málo městech a obcích.

  V této druhé variantě je důležité si uvědomit, že to dozajista nebudou sami zastupitelé a radní, kteří budou přesvědčovat voliče, aby k referendu přišli (ačkoliv to by mohli a měli dělat!) – budou to iniciátoři petice, kteří ve svém volném čase a v rámci svých možností budou občany přesvědčovat, aby dorazili.
  Druhým, neméně závažným bodem, který stanoví mantinely rozvoje města Olomouce, je územní plán. A nejedná se pouze o povolení či definitivní ukončení zpupné silácké akce primátora Novotného jménem Šantovka Tower. Výsledkem schváleného územního plánu bude i nakládání s pozemky města, další expanze či vnitřní rozvoj města a mnoho dalšího.

  Vyzýváme proto všechny, kteří mají zájem o to, jakým způsobem jejich volení zástupci rozhodují, aby přišli na jednání a zvýšili tlak na to, aby si naši zastupitelé a radní uvědomili, o čí budoucnosti rozhodují.

  Na viděnou v pondělí na zastupitelstvu!

  Pavel Bednařík

   

 • Nové webové stránky spuštěny

 • u jelena

  Velký výprodej aneb Jak se město zbavuje „přítěže“

  Konec volebního období současné koalice se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a připomíná politickou tragikomedii. Jak ukázala reportáž ČT v pořadu Události v regionech, naplánovali si zastánci „štíhlého státu“ její poslední dějství na dobu před komunálními volbami. Aby nasytila městskou kasu, obrátila se rada k tradičnímu a mnohokrát ověřenému receptu – totálnímu krachu cen a výprodeji majetku.

  Odprodej dvou domů na Dolním náměstí a jednom na náměstí Horním (a třemi bytovkami na okraji města) má mít bohulibý účel. Získání prostředků na dofinancování investic z dotací Evropské unie. Tato rozpočtová improvizace je ovšem spíše alarmujícím signálem neschopnosti vytvořit si rezervy na kofinancování strategických investic, než snahou o jejich vhodné plánování.

  V komentáři ke zpackanému prodeji dodává náměstek Vlach (TOP09), že v původním rozpočtu očekávali příjmy z prodeje ve výši 190 milionů, dnes očekávají milionů jen 140. Pointu celé rozprodejové férii dodal primátor Martin Major (ODS), když popsal sofistikovanou „salámovou“ taktiku prodeje: „Rozhodli jsme se tyto domy rozdělit na bytové jednotky, protože takto doufáme, že budeme s prodejem úspěšnější.“

  Tato radniční “záchranářská” akce za účelem provizorní stabilizace rozpočtu těsně před komunálními volbami je urážkou zdravého rozumu voliče a gestem zoufalství posádky lodi těsně před jejím ztroskotáním. Olomouc by úspěšným prodejem ztratila další z mozaiky svých historických budov v centru města. Už jich nezbývá příliš.

  Prodej je načasován na nejnevhodnější dobu z pohledu vývoje realitního trhu. Což potvrzují i makléři. A ohledně bohulibosti záměru – můžeme věřit, že je potřeba dofinancovat evropské projekty, když se zastavují či ruší jeden za druhým (např. Olomoucký hrad, městská hala)?

  Pokud by ještě někdo věřil myšlence volného trhu a jeho neviditelné ruky, kterou v rozpačité podobě reprezentuje stávající koalice, nechť ráčí navštívit nádvoří Salmova paláce. Neviditelná ruka investora sice zasáhla a palác zvenčí důsledně zrekonstruovala, na nádvoří však nedosáhla. Další neviditelná ruka obchodníkova tak svým laciným zbožím dokonává dílo s pachutí rozpačitosti. Takový je osud kdysi honosného šlechtického sídla a „nejslavnější kavárny v Olomouci“ Jak dopadnou ostatní domy ve velkém výprodeji?

  Přirovnání k posádce potápějící se lodi je, zdá se, na místě. Primátor i rada města skutečně více než co jiného připomíná kapitána a lodní důstojníky, kteří v pomatení smyslů hledají v potápějícím se škuneru poslední šperky, kterých je možno se zbavit, aby se vyhnuli tragickému osudu. Spolu s klenoty pak přes palubu metají vše, čím by bylo možno plavidlo zachránit. Předejte kormidla, pánové! Dřív než Olomouc padne až na dno.

  Mgr. Pavel Bednařík
  kandidát Občané pro Olomouc, předseda Strany zelených v Olomouci

3. stránka z celkem 41234