• Kosatik

  Manažerská místa ve vedení městských společností nesmí být politickými trafikami

  Občané pro Olomouc vydávají následující prohlášení, které je reakcí na článek v Mf DNES ze dne 11. 8. 2014 Olomoucká ODS zajistila exhejtmanovi trafiku, dostal ředitelský post. Článek se věnuje obsazení postu ředitele městské Vodohospodářské společnosti osobou Ivana Kosatíka.

  „Jednoznačně odmítáme jakékoliv trafiky pro vysloužilé politiky a takováto místa chceme obsazovat odborníky bez ohledu na jejich stranickou legitimaci,“ říká Dominika Kovaříková, jednička kandidátky Občanů pro Olomouc. V případě pana Kosatíka je to ale přesně naopak. Na prvním místě je jeho stranická průkazka a odbornost, resp. její naprostou absenci, nikdo neřeší. Bohužel v případě městských společností jde spíše o pravidlo než o výjimku.

  Management Technických služeb města Olomouce, a.s. je obsazen lidmi z ČSSD – ředitelem je pan Petřík, provozním náměstkem pan Fryč a paní Hana Kaštilová Tesařová je vedoucí správního úseku. Je zcela zřejmé, že zavedené politické strany (ODS, ČSSD, KDU-ČSL), tvořící v Olomouci koalice od začátku 90. let, jednají ve shodě a rozdělují si sféry vlivu.

  Občané pro Olomouc vyzývají představitele radnice, aby zveřejnili podmínky manažerských smluv či odměny členů představenstva a dozorčích rad, a to nejen Vodohospodářské společnosti, ale i ostatních podniků v majetku města, kterými jsou: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.; Technické služby města Olomouce, a.s.; Správa nemovitostí Olomouc, a.s; Lesy města Olomouce, a.s., Výstaviště Flora Olomouc, a.s., Aquapark Olomouc, a.s.

  Všichni občané Olomouce mají právo vědět kdo hospodaří s jejich majetkem a za jaké odměny. Cílem je maximálně efektivní hospodaření těchto společností a tím snížení ceny služeb pro občany tohoto města. Městské společnosti nesmí být odkladištěm politiků, kteří jsou buď neuvolněnými radními nebo tuší, že již neuspějí v blížících se volbách.

 • Nechceme být jen proti

  Nechceme být jen proti

  (vyjádření k článku Martiny Burýškové na olomouc.cz)

  Na serveru olomouc.cz v článku Olomouc bez hazardu – skvělý počin na cestě za lepší Olomoucí nebo promyšlený politický tah? rozjímá redaktorka Martina Burýšková nad skutečností, že občané stojící za iniciativou Olomouc bez hazardu zároveň figurují na kandidátní listině uskupení Občané pro Olomouc do podzimních komunálních voleb. Paní redaktorka se v závěru svěřuje, že zcela přestává věřit tomu, že by se ještě jakýkoliv významnější počin mohl odehrávat bez zjevné či skryté politické motivace.

  Nás zase zaujal fakt, že podle paní redaktorky je následná politická angažovanost „obyčejných občanů“ něčím špatným, nevhodným, něčím, co předchozí úmysly těchto občanů degraduje na jakousi špinavou „politickou motivaci“.

  Proč by však mělo být špatně, když se občané, vedeni nejprve svou vlastní „občanskou aktivitou“, rozhodnou jít do otevřeného ringu ucházet se o hlasy voličů a pokusit se tak věci, které doposud mohli spíše jen kritizovat, ovlivnit nikoliv jen „zdola“ (a tedy s omezenými možnosti), ale přímo od zdroje, z místa, z něhož se ovlivňují lépe (tj. z lavic zastupitelstva)?

  Kolikrát podobné občanské iniciativy slyšely z úst politiků, že jde o „nikým nevolené jednotlivce“ a ti nám přece nebudou nařizovat, jak máme my, politici, rozhodnout (naposledy se v tomto duchu vyjádřil i bývalý primátor Olomouce Martin Novotný na červnovém jednání ZMO, když přišla řeč na stavbu Šantovka Tower – viz str. 58 zápisu z jednání ZMO 16. 6. shora). Kolikrát aktivisté slyšeli výtky, že jsou pořád jen proti něčemu, ale nepřicházejí s vlastním pozitivním řešením.

  My se hrdě hlásíme k tomu, že jsme jako občané byli proti řadě věcí. Proti Paláci Morava, proti aquaparku, proti Šantovka Tower, proti zrušení pobočky pošty na náměstí Republiky, nyní proti přebujelému hazardu.

  Je správné odporovat v rámci svých zákonných práv špatným politickým rozhodnutím. Uznáváme ale, že být proti nestačí. Je také třeba být pro. A to nás vede do politiky. Nemyslíme si, že politika je sama o sobě špatná. Jen ji někteří lidé špatně dělají. Politika je pro nás především prostředek k proměňování veřejných věcí k lepšímu, a začíná proto už na té občanské úrovni, ne až na radnici a v jejích kuloárech.

  Odmítáme proto tvrzení, že iniciativu Olomouc bez hazardu (kterou jsme založili) zneužíváme pro své politické cíle. Snaha dostat se do zastupitelstva či odborných komisí města naopak dává této iniciativě ještě větší smysl a dokazuje, že odpovědnost, kterou máme vůči signatářům naší petice, bereme opravdu vážně.

  Víme totiž od řady z nich, že stejně jako pro nás je i pro ně hazard pouze jedním z problémů, jež je trápí, a že řešit tento jednotlivý problém je sice dobré, ale je to málo. Nedostatečná regulace hazardu je jen dílčí projev podstatnějších systémových nedostatků ve vedení města. Pokud soustavně kritizujeme současnou politickou reprezentaci Olomouce, je téměř naší občanskou povinností pokusit se tyto lidi ve vedení města nahradit.

  Dominika Kovaříková a Martin Škabraha, Občané pro Olomouc

 • Rektorovy potíže se zákonem, nebo primátorovy potíže s demokracií?

  „Ano, filozofická fakulta se (nejen) v osobě děkana Jiřího Lacha vyslovila proti výstavbě Šantovka Tower. Na akademické půdě je ale také samozřejmostí to, že ať už sami zastáváme jakýkoliv názor, jsme maximálně otevření jiným názorům a snažíme se je co nejpoctivěji vyslechnout, pochopit a posoudit. Je to otázka naší profesní cti. Proto není žádný rozpor mezi tím zastávat v určité kauze nějaký názor a současně nabízet půdu pro nestrannou diskusi na dané téma.“

  Celý článek Martina Škabrahy

4. stránka z celkem 41234