• Nový šéfredaktor Radničních listů ve zřejmém střetu zájmů aneb ovládnou developeři Radniční listy?

  Tisková zpráva Občanů pro Olomouc a ProOlomouc

  V Olomouci 9. 2. 2016

  Počínaje dubnovým číslem Radničních listů (nově nazvaných Olomoucké listy) se stane jejich vydavatelem společnost Profi-tisk group, s.r.o. Tato společnost sídlící v Olomouci vyhrála výběrové řízení s nejnižší cenovou nabídkou a následujících 5 let bude toto městské periodikum vydávat – pokud Rada města Olomouce odsouhlasí uzavření vydavatelské smlouvy, která je v této chvíli již před podpisem.

  Společnost Profi-tisk group, s.r.o. vyslala na pozici šéfredaktora Olomouckých listů pana Juraje Aláče. Radniční koalice toto rozhodnutí vydavatele respektuje, opoziční strany zastoupené v olomouckém zastupitelstvu však proti této osobě šéfredaktora důrazně protestují.

  Proč je osoba Juraje Aláče ve funkci šéfredaktora Olomouckých listů nepřijatelná? Juraj Aláč již dlouhá léta zastává rovněž pozici mluvčího soukromé firmy Office Park Šantovka, s.r.o., která v Olomouci usiluje o výstavbu kontroverzní Šantovka Tower. Existují proto oprávněné obavy, že z titulu šéfredaktora nezajistí pravdivé a objektivní informovaní o této kauze a případech s ní souvisejících.

  Podnikatelská skupina, která za projektem Šantovka Tower stojí, kvůli svým developerským záměrům vedla řadu soudních sporů s městy Olomouc, Prostějov, s Krajským úřadem Olomouckého kraje apod.. Developeři mají dále zájem o pronájem městských pozemků na Tržnici. Neumíme si představit, že pan Aláč bude nestranně informovat o těchto událostech a sporech (ať už přímo jako autor, nebo šéfredaktor plně zodpovědný za obsah novin). Příčí se nám rovněž situace, kdy bude osoba, která zastává pozici šéfredaktora městského periodika v jiných médiích veřejně ústy jiného svého klienta proti městu a jeho zájmům vystupovat a například hrozit podáním žalob, jako tomu bylo již v minulosti 1). Toto je do očí bijící střet zájmů a neakceptovatelný stav.

  Zástupce vydavatele, se kterým má město v nejbližší době uzavřít smlouvu, hájil osobu pana Aláče tvrzením, že nebude psát články na témata, která by mohla být problematická. Tím přiznal, že o hrozbě střetu zájmů ví. Je objektivně zřejmé, že pan Aláč z titulu své funkce bude mít vliv na obsah článků v listech – nemusí jej nutně psát. Tato obhajoba je tedy mylná.

  „Žádáme radu města, aby pozici šéfredaktora Radničních listů zastával odborník, který svými pracovními aktivitami nebude vzbuzovat obavy, že jeho zájmem nemusí být nestranný pohled na dění v Olomouci. Pan Juraj Aláč zcela jistě není jediným vhodným kandidátem,“ řekl Tomáš Pejpek, zastupitel za ProOlomouc

  „Je znepokojující, že pan Juraj Aláč, ačkoliv se tváří jako profesionál, si žádný možný střet zájmů nepřipouští. Z jeho pozice je zřejmé, že ve střetu zájmů je, když na jedné straně bude vystupovat jako šéfredaktor periodika vydávaného Statutárním městem Olomouc a na druhé straně bude ústy jiného svého klienta velmi pravděpodobně hrozit Statutárnímu městu Olomouc žalobami například ve věci stavební uzávěry či územního plánu. Tyto dvě pozice jsou v jedné osobě neslučitelné,“ uvedla Dominika Kovaříková, zastupitelka za Občany pro Olomouc.

  Kontakty:

  Dominika Kovaříková (Občané pro Olomouc), tel.: 603 279 603, e-mail: dominika.kovarikova@seznam.cz

  Tomáš Pejpek (ProOlomouc), tel.: 777 184 772, e-mail: tomaspejpek@proolomouc.cz

  1) např. http://www.estav.cz/cz/2880.olomouc-pripravila-stavebni-uzaveru-v-miste-pro-santovku-tower

 • Dominika_radnice_maly

  Jedničkou kandidátky Občanů pro Olomouc je advokátka Dominika Kovaříková

  Historicky první primární volby politického sdružení Občané pro Olomouc (Strana zelených, Pirátská strana, nezávislí kandidáti) vyhrála advokátka Dominika Kovaříková, která kandiduje za nezávislé. Kampaň Občané pro Olomouc zahájí v srpnu.

  Ve středu 23. července proběhly primární volby na lídra kandidátky volebního sdružení Občané pro Olomouc, které se uchází o hlasy voličů v podzimních komunálních volbách. V otevřeném hlasování členů stran a kandidátů zvítězila nezávislá kandidátka a advokátka Dominika Kovaříková. „Vítězství v primárkách neberu jako automatické, vážím si podpory a zvolení a věřím, že Občané pro Olomouc získají své pevné místo v Zastupitelstvu města Olomouce,“ říká Kovaříková.

  V primárních volbách kandidovala vedle předsedy Strany zelených v Olomouci, Pavla Bednaříka. Cílem primárek bylo vybrat nejvhodnějšího kandidáta, který bude důstojně a důsledně reprezentovat program Občanů pro Olomouc, který sází na důležitá témata jako například stop hazardu v Olomouci, transparentní radnici a zlepšení komunikace s občany a efektivní hospodaření s odpady

  „Právě odpadová politika mě zajímá a ráda bych se zasadila o to, aby se Olomouc stala prvním z velkých měst, které zahájí revoluci v třídění odpadu. Motivace občanů a domácností pod heslem Čím více třídíš, tím méně platíš je významnou prioritou a chceme přinést konkrétní návrhy, jak pomocí třídění dosáhnout snížení poplatku za komunální odpad,“ dodává Kovaříková.

  Vizi Občanů pro Olomouc naleznete zde.

 • Obcane_Pro Olomouc

  Občané pro Olomouc a hnutí ProOlomouc jdou do voleb samostatně

  Vyjádření k ukončení jednání o předvolební spolupráci mezi Občany pro Olomouc a politickým hnutím ProOlomouc

  Jednání s politickým hnutím ProOlomouc o společném postupu v komunálních volbách byla z obou stran ukončena. Uvedený subjekt se nestane součástí našeho sdružení a půjde do voleb samostatně. Abychom předešli opakovaným dotazům a spekulacím, uvádíme k tomuto rozhodnutí následující vyjádření.

  Jednání probíhala v různé intenzitě zhruba od počátku tohoto roku. Již tehdy se rodil projekt, který měl v rámci Olomouce propojit Stranu zelených, Piráty a nezávislé kandidáty a osobnosti, jež se v posledních letech nepřehlédnutelně angažovaly ve veřejném prostoru v souvislosti s iniciativou Občané proti Šantovka Tower a v dalších kauzách.

  Část této skupiny nezávislých se záhy rozhodla založit si vlastní politickou stranu (nyní ProOlomouc) a jejich vztah k našemu projektu byl od té chvíle nejasný – nevědělo se, zda se subjekt vůbec podaří do potřebného termínu zaregistrovat (sběr podpisů a následná procedura registrace na ministerstvu vnitra, o jejímž výsledku informovali zástupci ProOlomouc až 17. 7.) a zda vůbec do komunálních voleb půjde. Jednání se tím pádem odkládala a čas ubíhal.

  Ostatní zúčastněné subjekty však samozřejmě jednaly dál a začátkem léta se podařilo oficiálně ustavit volební stranu Občané pro Olomouc. Její forma a vnitřní pravidla přitom byly nastaveny tak, aby umožňovaly i dodatečné zapojení ProOlomouc. A to za stejných podmínek, jaké platí pro ostatní účastníky, Stranu zelených, Piráty a sdružení nezávislých kandidátů. Právě tyto námi navrhované podmínky se staly hlavním a nakonec neřešitelným bodem neshod mezi oběma stranami.

  Jaké jsou to podmínky? Aby uskupení složené z několika různých subjektů fungovalo, bylo nezbytné, aby všichni účastníci měli stejné možnosti, práva a povinnosti a aby nikdo pro sebe nepožadoval zvláštní privilegia. Proto je v naší smlouvě o volební spolupráci mj. zakotven princip poměrného zastoupení, a to jak ve volebním výboru a programové skupině, tak v pravidlech pro sestavování kandidátky.

  Způsob sestavování kandidátky a volba lídra kandidátky formou primárních voleb byly hlavními důvody, kvůli kterým byla nabídka zástupci ProOlomouc odmítnuta. My však považujeme uvedené principy za demokratické a zaručující rovnoprávnost všech účastníků našeho projektu a adekvátní volbu lídra.

  Opakovaně jsme hnutí ProOlomouc nabízeli, aby za těchto podmínek k našemu projektu přistoupili a měli stejná práva jako ostatní. ProOlomouc však svoji případnou účast v našich rozhodovacích procedurách označili doslova za „ztrátu času“ a ultimativně požadovali buď pozici lídra, nebo 2. a 4. místo na kandidátní listině.

  Rozhodnout se pro ukončení jednání nebylo jednoduché. Jsme si vědomi všech důvodů a argumentů pro spojení, stejně jako si jich určitě jsou vědomi členové ProOlomouc. Došli jsme ale k závěru, že společně bychom sice byli silnější navenek, ale vnitřně bychom byli oslabeni. Jakýkoliv volební projekt může fungovat jen za předpokladu, že každý ze subjektů respektuje rovná práva ostatních, je ochoten vést dialog, respektovat partnera a také je ochoten dohodnout se na jistých kompromisech.

  Nebylo a není nám přitom známo, že by zástupci ProOlomouc měli vážné problémy s něčím dalším, například s našimi programovými prioritami. Zjevná programová blízkost obou sdružení nám proto alespoň dává naději, že sejdeme-li se v příštím zastupitelstvu města Olomouce, budeme společně prosazovat řadu konkrétních témat a priorit, jako tomu již opakovaně bylo v mnoha společných občanských aktivitách.

  Věříme, že se nám podařilo dostatečně osvětlit důvody našeho rozhodnutí a doufáme i nadále v přízeň voličů a v jejich hojnou účast v komunálních volbách a v referendu o hazardu. Právě účast ve volbách, aktivní zapojení občanů a možnost výběru jsou i naší prioritou a také tím nejlepším znakem zdravé komunální politiky. Přejeme proto ProOlomouc hodně zdaru v nadcházející kampani.

  Za sdružení Občané pro Olomouc
  Pavel Bednařík, Jakub Nepejchal, Michal Krejčí

 • Historie nebo budoucnost?

  Občané pro Olomouc se hlásí

  „Současná politická reprezentace připravuje volební projekty od jedněch voleb ke druhým a zapomněli na občany, jejich sny a přání. Občané pro Olomouc nabízejí politiku založenou na společném dialogu s občany nad tím, v jakém městě v budoucnu chtějí žít a jak jsou ochotni a schopni se na jeho správě a rozvoji podílet,“

  (předseda Strany zelených v Olomouci Pavel Bednařík)

  Přečtěte si celou tiskovou zprávu