Navigation

Dominika Kovaříková

Dominika_radnice_maly

Co chci změnit

Čemu se v komunální politice chci věnovat

zapojení veřejnosti do rozhodování
upřednostnění hromadné dopravy
lepší nakládání s odpady (především s odpady z domácností)

3 věci, které budu prosazovat

zavedení motivačního systému sběru komunálního odpadu (aby byli zvýhodněni ti, kteří více třídí či produkují méně odpadu)
přístupnější a otevřenější jednání Zastupitelstva města Olomouce (přesunutím jednání do odpoledních či večerních hodin, aby občané měli co nejméně překážek k jejich účastni na jednání ZMO, umožněním přímého přenosu prostřednictvím internetu)
přehodnocení účasti města ve společnosti Aquapark Olomouc, a.s. (provoz aquaparku by neměl být financován z rozpočtu města)

Proč byste mě měli volit?

Dlouhodobě se zajímám o dění v Olomouci a snažím se jej ovlivnit z pozice aktivního občana, nyní bych se o totéž chtěla pokusit ze zastupitelské lavice, protože vím, že je to účinnější. Nechci jen proti něčemu protestovat, ale hledat konstruktivní řešení

Profil kandidáta

Povolání: advokátka Věk: 36 let Stav: vdaná Politická příslušnost: bez PP

Narodila jsem se v Bílovci, do svých 19 let jsem žila v Kujavách (okr. Nový Jičín), vystudovala Gymnázium v Bílovci a následně Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou jsem absolvovala v roce 2002.

V letech 2002 – 2008 jsem pracovala jako advokátní koncipientka a jako právnička v neziskové organizaci (Hnutí DUHA Olomouc). Poté jsem úspěšně složila advokátní zkoušky a od ledna 2009 provozuji vlastní advokátní kancelář v centru Olomouce. Díky svým pracovním zkušenostem znám problematiku jak neziskového sektoru, tak prostředí podnikatelské. Od roku 2007 rovněž externě přednáším základy práva a právo životního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Panevropské vysoké škole v Ostravě.

O veřejné dění v Olomouci se zajímám od roku 2002, kdy jsem ještě coby studentka aktivně působila v iniciativě Občané proti Paláci Morava, které se podařilo zabránit výstavbě obchodně-zábavního centra Palác Morava u hranice městské památkové rezervace. V poslední době jsem se aktivně zapojila do iniciativy Občané proti Šantovka Tower a spolu s dalšími Olomoučany jsme sepsali petici, která přispěla k záchraně pošty na náměstí Republiky.

Zajímám se o problematiku otevřené veřejné správy a možnosti zapojování veřejnosti do rozhodování, což má umožnit občanům větší podíl na správě vlastního města. V roce 2007 jsme s kolegou Milošem Navrátilem připravili návrh změny jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce, který měl zajistit občanům lepší přístup do diskuse na zasedání zastupitelstva a právo na repliku (tj. právo diskutujícího občana reagovat na odpověď zastupitele na jeho diskusní příspěvek). Tuto změnu jednacího řádu jsme projednali se zástupci všech politických stran zastoupených v tehdejším zastupitelstvu, bohužel pro občany neúspěšně.

Mezi mé zájmy patří mj. hudba, cestování a moje rodina. Jsem vdaná, mám dvě děti.

Kontakt
mail: dominika.kovarikova@seznam.cz
tel: +420 603 279 603

Obrázky