Navigation

František Kocourek

12_f_kocourek

Co chci změnit

Čemu se chci věnovat

Jsem celoživotně spjat s institucemi veřejné správy a samosprávy. Uvědomuji si, jak je společensky důležité, aby magistrát fungoval nejen efektivně ale hlavně lidsky tak, aby Olomoučané odcházeli z úřadu spokojeni a bez ztráty cti. Magistrát vnímám jako prostředek správy našeho města a v tomto duchu se chci na tuto instituci soustředit.

3 věci které budu prosazovat

  • transparentní veřejnou správu (pro naše dennodenní rozhodování jsou pro nás důležité informace a ty by měli být nezkreslené a úplné; kvalitně zadané veřejné zakázky nám šetří peníze na další investice, vysílání ze zastupitelstva v přímém přenosu a záznamu by mělo být samozřejmostí)
  • efektivní fungování úřadu (propojení a komunikace odborů by měla být na takové úrovni, aby občan nemusel projít celou budovu, než se dobere výsledku. prosazuji efektivní manažerské vedení  a snižování nákladů pomocí elektronických nákupů
  • reorganizaci společností zřizovaných městem (společnosti zřízené městem by měly projít restrukturalizací, občané mají mít možnost sledovat obsazování správních a dozorčích rad městem vlastněných společností)

Proč byste mě měli volit

  • pohybuji se 15 let ve veřejném sektoru, o kterém mám celkový přehled a vím které věci je potřeba napravit
  • chápu úřad jako službu lidem, kteří si za ni platí prostřednictvím daní a který slouží ke správě města
  • uvědomuji si důležitost efektivního fungování magistrátu a tím zvýšení důvěry občanů k městu

Kontakt

e-mail frantisek.kocourek@zeleni.cz
tel 604 543 099

Profil kandidáta

Ing. František Kocourek

Povolání úředník
Věk 40
Stav ženatý

Politická příslušnost Strana zelených (SZ)

Vystudoval jsem veřejnou správu v Brně a management a marketing ve Zlíně. Pracuji ve veřejném sektoru a mám zkušenosti ze státní správy i samosprávy na různých pozicích. Vždy jsem chápal své povolání jako službu společenství.

Obrázky