Navigation

Jakub Nepejchal

6_j_nepejchal

Co chci změnit

Čemu se v komunální politice chci věnovat

Sociální politika, politika zaměstnanosti, transparentní veřejná správa, dostupnost informací pro občany

3 věci, které budu prosazovat

  • zlepšení dostupnosti informací od obce občanům
  • lepší nakládání s obecním majetkem (využívání majetku, který obec má, ne zbavování se tohoto majetku)
  • větší atraktivita Olomouce pro investory

Proč byste mě měli volit?

  • jsem člověk z praxe
  • znám Olomouc a její problémy
  • nebojím se říci věci tak jak jsou

Kontakt

Mail: jakub.nepejchal@pirati.cz
tel: +420 608 428 080

Profil kandidáta

Bc. Jakub Nepejchal

Povolání Sociální pracovník v poradenské službě určené osobám v konfliktu se zákonem, odborný poradce a garant sociální práce v ambulanci adiktologie Olomouc
Věk 27 let
Stav ženatý

Politická příslušnost Česká pirátská strana (Piráti)

Narodil jsem se, studoval, žiji a hodlám dále žít v Olomouci. Vystudoval jsem Slovanské gymnázium Olomouc. V Olomouci jsem studoval i na vysoké škole, konkrétně Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem získal bakalářský titul ze Speciální pedagogiky a dramaterapie.

Již od mládí se věnuji práci s dětmi a mládeží, případně také prací s lidmi s postižením. Díky svým praxím a zájmu jsem spolupracoval s nejrůznějšími neziskovými organizacemi v Olomouckém regionu.Tento zájem jsem mohl naplnit zejména jako táborový vedoucí na táborech pro děti a mládež, později jako osobní asistent osob s mentálním a kombinovaným postižením.

Působil jsem rovněž v organizačních týmech festivalu fantazie a tvořivosti Fimfárum, indoor LARPu Mitgard a dalších akcí pořádaných spolkem Kahlaveranai, zaměřených na volnočasové aktivity pro mládež.

Od roku 2013 pracuji ve společnosti Podané ruce s osobami, které se v důsledku života spojeného s drogami dostávají do konfliktu se zákonem.

Do České pirátské strany jsem vstoupil v roce 2014, ale dlouhodobě její činnost podporuji. Jsem zakládajícím členem Místního sdružení Piráti Olomouc a byl jsem zvolen předsedou tohoto místního sdružení. Aktivně se zapojuji i do krajského působení této strany.

Obrázky