Navigation

Jan Řihošek

8_j_rihosek

Co chci změnit

Čemu se v komunální politice chci věnovat

  • Budu prosazovat zvýšení podílu alternativních způsobů městské dopravy, tj. cyklodoprava, pěší a MHD
  • Zasadím se o zřízení kompletního systému půjčování městských kol zdarma
  • Budu podporovat širší zapojení veřejnosti do veřejného života

Proč byste mě měli volit?

Dlouhodobě se věnuji dopravní problematice a mám v oblasti řešení městské dopravy zahraniční zkušenosti. Olomouc považuji za krásné město s úžasným potenciálem rozvoje kvality vnitřního života, do čehož, podle mě, patří i radikální řešení městské dopravy a s tím související lepší využití veřejného prostoru pro přesun z místa na místo, i jen tak, pro trávení volného času.

Kontakt

Mail: jan.rihosek@gmail.com
Tel: +420 731 122 280

 

Profil kandidáta

Ing. Jan Řihošek

Povolání koordinátor CENTRA SEMAFOR
Politická příslušnost bez politické příslušnosti
Věk 62 let
Stav rozvedený

Od malička žiji v Olomouci, v samém centru – Dolní náměstí, Univerzitní, Denisova a Komenského ul. byly moje adresy. Vystudoval jsem Vysoké učení technické, Brno, strojní fakultu, po vojně jsem pracoval 10 let v Moravských železárnách Olomouc, naposledy jako vedoucí projektant technologických pracovišť. Poté jsem 6 let působil jako pedagog na SOU Dopravní stavby (nyní Střední škola polytechnická Olomouc). Od r. 1993 do r. 2008 jsem podnikal v obchodě a nyní pracuji na Magistrátě města Olomouce, původně jako zkušební komisař řidičů a od r. 2010 jako koordinátor a instruktor dopravní výchovy CENTRA SEMAFOR.

Intenzivně se zabývám propagací a rozvojem nemotorové dopravy. Jako člen Pracovní skupiny pro rozvoj cyklodopravy při Radě města Olomouce jsem absolvoval v r. 2012 dvě pracovní stáže v Nizozemí a Německu, zaměřené právě na řešení městské dopravní problematiky.

Obrázky