Navigation

Jiří Hrabal

7_j_hrabal

Co chci změnit

Čemu se v komunální politice chci věnovat

kultura, sport, neziskový sektor

3 věci, které budu prosazovat

  • absolutní transparentnost a rovné podmínky v oblasti veřejných zakázek a poskytování grantů a dotací
  • aktivní a koncepční podpora kulturních a sportovních aktivit ve městě
  • otevřené město vůči cizincům (jak v rámci cestovního ruchu, tak při jejich zapojení do trvalého života ve městě)

Proč byste mě měli volit?

  • prokazuji prací (mimo svou profesi) v občanském sdružení TJ Milo Olomouc, že jsem ochoten a schopen se nezištně angažovat pro společnou věc
  • mám pracovní zkušenosti (i zahraniční) ve vícero oblastech: akademická sféra, živnostenské podnikání, práce v občanském sdružení
  • odmítám jakékoli korupční praktiky

Kontakt

Mail: jiri.hrabal@upol.cz
tel: +420 773 110 305

Profil kandidáta

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D.

Povolání zástupce vedoucího katedry bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Politická příslušnost bez politické příslušnosti
Věk 40 let
Stav ženatý

Profil:

Narodil jsem se ve Vsetíně a dětství prožil na Valašsku. Ve Vsetíně jsem absolvoval gymnázium se zaměřením na matematiku a fyziku. V roce 1992 jsem odešel do Olomouce studovat na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého a s výjimkou let 2004-6, kdy jsem byl zaměstnán na zahraniční univerzitě, zde žiji trvale. Po ukončení studia filozofie a bohemistiky jsem nastoupil jako odborný asistent na Filozofickou fakultu UP, v současné době zde působím ve funkci zástupce vedoucího katedry bohemistiky. V letech 2006-7 jsem pracoval rovněž v Akademii věd ČR. Příležitostně pracuji i pro některá soukromá nakladatelství a též jako překladatel-živnostník (tříleté studium chorvatštiny jsem absolvoval na Filozofické fakultě v chorvatském Záhřebu).

V loňském roce jsem se začal výrazně angažovat v občanském sdružení TJ Milo Olomouc, kde zastávám funkci prvního místopředsedy TJ a předsedy tenisového klubu. Cílem mého angažmá v TJ je především obnovit tradici závodního tenisu v Olomouci a kultivovat tenisové areály v centru města tak, aby sloužily občanům Olomouce (dětem i dospělým) ke kvalitnímu sportovnímu vyžití. Jsem přesvědčen, že i zastupitelé města mají dbát o sportoviště v našem městě a podporovat sportovní aktivity Olomoučanů, nikoli však dotovat komerční sportovní akce soukromých podnikatelských subjektů.

Vedle podpory nekomerčních sportovních aktivit považuji za nezbytné podpořit živou kulturu v Olomouci: divadelní spolky, filmové či literární festivaly, výstavy, apod. Jako šestnáct let aktivní šéfredaktor literárně-filozofické revue Aluze mám s grantovou politikou města své zkušenosti.

Mám dva školou povinné syny (ZŠ Hálkova a Gymnázium Hejčín), s nimiž se snažím trávit hodně času, a není mi lhostejno, v jakém prostředí žijí. Rozhodl jsem se proto kandidovat do zastupitelstva města Olomouce, abych mohl přispět ke zlepšování okolí, v němž vyrůstají. Vyšší politické ambice nemám. Jsem jedenáct let ženatý, a jelikož má žena je cizinka, jsem přímo konfrontován se situací cizích státních příslušníků, žijících v našem městě. Zapojení cizinců do života v našem městě je rovněž jeden z bodů, které bych chtěl jako zastupitel otevřít. Jsem totiž přesvědčen, že vstřícný postoj města (ve spolupráci s UP) k cizincům bude pro naše město znamenat nemalý profit (jak v oblasti vzdělávání a cestovního ruchu, tak i podnikání v jiných odvětvích).

 

Obrázky