Navigation

Josef Ondroušek

5_j_ondrousek

Co chci změnit

Čemu se v komunální politice chci věnovat

Sport a  jeho podpora v Olomouci

Čtyři věci, které budu prosazovat

  • zavedení nového transparentního systému podpory sportu v Olomouci, která bude přímo úměrná počtu sportujících dětí školního věku
  • cílená podpora trenérů a oddílů, které pracují s mládeží
  • podpora materiálního vybavení sportovišť, a to i pro širokou veřejnost
  • dosazení odborníků do společností, ve kterých má město majetkový podíl nebo je významně finančně podporuje

Proč byste mě měli volit?

  • již 15 let se věnuji problematice sportovního života v Olomouci na různých úrovních
  • sport považuji za jednu z nedůležitějších mimopracovních činností člověka, vedoucí ke zdravému životnímu stylu a spokojenosti
  • nade vše uznávám zdravý selský rozum, morálku, pokoru a přirozené sebevědomí

Kontakt

mail j.ondrousek@creas.cz
tel 602 335 473

Profil kandidáta

Mgr. Josef Ondroušek

Povolání majitel obchodní společnosti zabývající se velkoobchodem s tiskovými a speciálními papíry
Věk 46 let
Stav ženatý, 2 děti, 4 a 9 let

Politická příslušnost Bez politické příslušnosti

Profil:

Narodil jsem se v přelomovém roce 1968 v Olomouci a po celou dobu tady žiji. Po základní škole jsem se vyučil, večerně vystudoval střední a následně řádně absolvoval Přírodovědeckou fakultu UP Olomouc. Studium jsem ukončil v roce 2003. Po ukončení studia jsem postupně pracoval ve třech zahraničních společnostech na manažerských pozicích. V roce 2004 jsem založil vlastní obchodní společnost, ve které pracuji a řídím ji.

Od roku 1999 se aktivně angažuji ve sportovních občanských sdruženích. Čtyři roky jsem byl předsedou fotbalového oddílu TJ Milo Olomouc. Od roku 2006 jsem předsedou TJ Milo Olomouc o.s., která má cca 1 000 členů v pěti oddílech. Dále se angažuji ve fotbalových funkcích FAČR.

Již druhým volebním obdobím jsem členem Výkonného výboru Olomouckého fotbalového svazu a  místopředsedou Výkonného výboru Olomouckého krajského fotbalového svazu. A v neposlední řadě jsem již pátým rokem místopředsedou Regionálního sdružení ČUS, dříve ČSTV.

Obrázky