Navigation

Richard Kořínek

10_r_korinek

Co chci změnit

Čemu se v komunální politice chci věnovat

Sociálním službám, prevenci sociálně patologických jevů, dostupností i kvalitou školního i předškolního vzdělávání a transparentnosti v řízení i komunikaci města.

3 věci, které budu prosazovat

  • Dostupné a kvalitní předškolního i školní vzdělávání
  • Zpracování koncepce bytové politiky města, které zohlední dostupné bydlení pro všechny pro mladé rodiny i obyvatele ohrožené sociálním vyloučením.
  • Efektivní a dostupné sociální služby pro potřebné.

Proč byste mě měli volit?

Jsem přesvědčen, že město se vůči všem svým obyvatelům může chovat mnohem vstřícněji, z pozice zastupitele je možné na tom pracovat. Už více než 15 let se pohybuji v oblasti služeb sociální prevence a zkušenosti z této oblasti můžu při práci v zastupitelstvu využít.
Kontakt
Mail: richard@korinek.link
tel +420 608 732 386

Profil kandidáta

Mgr. Richard Kořínek

Povolání ředitel krajské pobočky společnosti Člověk v tísni, o.p.s, psycholog.
Věk 41 let
Stav ženatý, dvě děti (14 a 8 let)
Politická příslušnost bez politické příslušnosti

Narodil jsem se v Olomouci a své dětství prožil v Olomouci. Studoval jsem angličtinu, sociologii a filozofii, ale v čase běžném u ostatních vrstevníků jsem nedostudoval, po revoluci se toho dělo příliš mnoho a času na školu bylo málo. Až po řadě let v zaměstnání jsem dostudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého.
Celý život působím hlavně v neziskových organizacích – pomáhal jsem se zakládáním Nadace pro výzkum rakoviny Olomouc a dále v sociálních službách – pracoval jsem 8 let v P-centru jako terapeut s lidmi, kteří mají problémy se závislostmi. Od roku 2007 pracuji jako krajský ředitel ve společnosti Člověk v tísni, o.p.s. Poslední dva roky jsem také na částečný úvazek pracoval jako školní psycholog na Gymnáziu v Olomouci Hejčíně. Částečně se pohybuji i v komerčním sektoru, před 2 lety jsem pracoval jako programátor pro O2 Telefonicu. Jako živnostník stále programuji, překládám i školím.

Moje hlavní pracovní náplň v Člověku v tísni spočívá v řízení činnosti pobočky na území Olomouckého kraje. Poskytujeme kromě sociálních služeb terénní a sociálně aktivizační programy, snažíme se pomáhat dětem a zpřístupňovat jim předškolní vzdělávání, pomáhat se školním vzděláváním i s hledáním pracovního uplatnění. Provozujeme dluhové poradny, probační program pro mladistvé a v neposlední řadě také pomáháme lidem při mimořádných událostech – např. po povodních. Naposledy po bleskových povodních na Jesenicku letos v květnu.

Přímo v komunální politice jsem se zatím nepůsobil. Řadu let se ale pohybuji v oblasti plánování sociálních služeb i prevence kriminality. Pracoval jsem ve skupinách komunitního plánování sociálních služeb v Olomouci, Prostějově, Přerově i na Olomouckém kraji. Působil jsem i v krajské komisi prevence kriminality a v pracovních skupinách lokálního partnerství v Olomouci i v Přerově. Ve všech těchto skupinách jsme se s řadou dalších kolegů snažili vytvářet koncepce, návrhy a plány jak dál v oblasti služeb sociální prevence. Velmi často jsme naráželi na politickou rovinu, přes kterou se již navrhovaná opatření nedostala dále. To bych chtěl zkusit změnit.

 

Obrázky