Navigation

Mgr. Dominika Kovaříková

V letech 2002 – 2008 pracovala jako advokátní koncipientka a jako právnička v Hnutí DUHA Olomouc, od ledna 2009 provozuje vlastní advokátní kancelář v centru Olomouce. Od roku 2002 se věnuje řadě občanských aktivit a iniciativ. Od roku 2007 externě přednáší základy práva a právo v životním prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci a Panevropské vysoké škole v Opavě.

V zastupitelstvu města Olomouce se hodlá věnovat zejména zapojování občanů do rozhodování, prosazování kvalitní hromadné dopravy a zlepšení nakládání s odpady včetně motivace k jejich výraznějšímu třídění.


Kontakt

mail: dominika.kovarikova@seznam.cz
tel: +420 603 279 603

Mgr. Michal Krejčí

Od roku 2005 působí jako krajinný ekolog a vodohospodář ve sdružení Unie pro řeku Moravu, podílí se mimo jiné na koncepci protipovodňové ochrany města Olomouce a zapojení řeky Moravy do struktury města. Byl jedním z iniciátorů petice za referendum o hazardu v Olomouci a dlouhodobě se věnuje problematice hazardu a jeho důsledkům. Je členem sdružení Za krásnou Olomouc.

V zastupitelstvu se bude věnovat právě problematice hazardu v Olomouci, revitalizaci řeky Moravy jako atraktivního rekreačního a urbanisticky podnětného prostoru a podpory třídění odpadu.


Kontakt

mail michal.krejci.olomouc@centrum.cz
tel +420 731 058 206, +420 585 204 495