Navigation

„Na  jarní olomoucké konferenci o univerzitních městech promluvil velmi přesvědčivě americký sociolog a politolog Benjamin Barber o krizi demokracie v národních společnostech a ve světě. Viděl naději v tom, že by se začalo s nápravou v komunálních volbách a volili se starostové a radní, jimž na životě měst a obcí skutečně záleží. Tak teď naslouchejme jednotlivým programům a klaďme kandidátům otázky na tělo. Určitě si nenechejme tuto příležitost před volbami ujít. A uvážíte-li, že jsou představy sdružení Občané pro Olomouc shodné s vašimi, dejte jim šanci. Jsou většinou mladí, takže by jim na zítřku záležet mělo. A zdají se být dost dynamičtí, aby se o naplnění slibů  postarali.“

prof. PhDr. Josef Jařab
amerikanista a bývalý rektor Univerzity Palackého

„V poslední době zažíváme mnoho událostí, se kterými nesouhlasíme. Nejvíce ze všeho mně vadí arogance moci, kterou nám někteří současní politikové ukazují a nestydí se, že s námi bezostyšně manipulují a využívají nás. Jak to změnit? Jít k volbám a volit osobnosti, ke kterým máme důvěru, které v profesním životě dokázaly dojít daleko a mají pověst spolehlivých osob, které berou politiku jako službu lidu, a ne jako prostor pro vlastní obohacení. Proto budu volit Občany pro Olomouc. K lidem na kandidátce mám plnou důvěru a určitě to nejsou ti, kteří si „zase chtějí nahrabat“. Jak říkal prezident Masaryk, „Nebát se a nekrást“ platí i nyní po téměř sto letech.“

prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA
lékařka

„Váš program a vize se mi líbí, protože jsou zaměřené na lidi a pro lidi. Pokud se občas kousnete do jazyka a nebudete na opozici hledat jen chyby a začnete společně tvořit, mohli byste být dobří. Přeji Občanům pro Olomouc výborný volební výsledek!“

prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.
bývalý děkan Přírodovědecké fakulty UP

„Prostudoval jsem si volební program Občanů pro Olomouc a prohlédl si seznam kandidátů. Kdyby se podařilo splnit i jen polovinu volebního programu, tak by se Olomouc ještě více zazelenala a rozkvetla do ještě větší krásy. S mnohými kandidáty se znám osobně a mohu říci, že to jsou lidé slušní, fundovaní a spolehliví. Nemám důvod jim nedůvěřovat.“

prof. Mgr. Jindřich Štreit
fotograf

„S velkou radostí a chutí vyslovuji podporu hnutí Občané pro Olomouc a přeji mu co nejvíce křesel v parlamentu královského hlavního města Olomouce.“

prof. PhDr. Pavel Zatloukal
historik architektury a vysokoškolský pedagog 

Dále nás podporují:

Milan Hořínek
pedagog, první porevoluční primátor města Olomouce

Mgr. Inge Kosková
kreslířka a bývalá pedagožka

Mgr. Libor Michálek
MPA, senátor a whistleblower

prof. PhDr. Rostislav Švácha
historik architektury a vysokoškolský pedagog

Ing. Ivo Überall, Ph.D.
vědecký pracovník LF UP