• Občané pro občany

  Občané pro občany

  Po letní odmlce navazujeme na pravidelná setkávání občanů s našimi zastupiteli a příznivci. Tentokrát se můžete setkat se zastupitelkou Občanů pro Olomouc Dominikou Kovaříkovou a členem kontrolního výboru Vojtěchem Pikalem (Piráti). Tématem bude nejen protialkoholní vyhláška a vyhlášky o občanském soužití.
  Pokud máte cokoli, co udělá Olomouc o trochu lepším místem, nebo něco na srdci, tak určitě přijďte. Přijďte nám to říct.
  Setkáváme se s vámi každou první středu v měsíci v přátelském prostředí. Vždy na vás bude čekat alespoň jeden zastupitel a další členové sdružení Občané pro Olomouc (koalice Strany zelených, Pirátů a nezávislých kandidátů).

 • Nový šéfredaktor Radničních listů ve zřejmém střetu zájmů aneb ovládnou developeři Radniční listy?

  Tisková zpráva Občanů pro Olomouc a ProOlomouc

  V Olomouci 9. 2. 2016

  Počínaje dubnovým číslem Radničních listů (nově nazvaných Olomoucké listy) se stane jejich vydavatelem společnost Profi-tisk group, s.r.o. Tato společnost sídlící v Olomouci vyhrála výběrové řízení s nejnižší cenovou nabídkou a následujících 5 let bude toto městské periodikum vydávat – pokud Rada města Olomouce odsouhlasí uzavření vydavatelské smlouvy, která je v této chvíli již před podpisem.

  Společnost Profi-tisk group, s.r.o. vyslala na pozici šéfredaktora Olomouckých listů pana Juraje Aláče. Radniční koalice toto rozhodnutí vydavatele respektuje, opoziční strany zastoupené v olomouckém zastupitelstvu však proti této osobě šéfredaktora důrazně protestují.

  Proč je osoba Juraje Aláče ve funkci šéfredaktora Olomouckých listů nepřijatelná? Juraj Aláč již dlouhá léta zastává rovněž pozici mluvčího soukromé firmy Office Park Šantovka, s.r.o., která v Olomouci usiluje o výstavbu kontroverzní Šantovka Tower. Existují proto oprávněné obavy, že z titulu šéfredaktora nezajistí pravdivé a objektivní informovaní o této kauze a případech s ní souvisejících.

  Podnikatelská skupina, která za projektem Šantovka Tower stojí, kvůli svým developerským záměrům vedla řadu soudních sporů s městy Olomouc, Prostějov, s Krajským úřadem Olomouckého kraje apod.. Developeři mají dále zájem o pronájem městských pozemků na Tržnici. Neumíme si představit, že pan Aláč bude nestranně informovat o těchto událostech a sporech (ať už přímo jako autor, nebo šéfredaktor plně zodpovědný za obsah novin). Příčí se nám rovněž situace, kdy bude osoba, která zastává pozici šéfredaktora městského periodika v jiných médiích veřejně ústy jiného svého klienta proti městu a jeho zájmům vystupovat a například hrozit podáním žalob, jako tomu bylo již v minulosti 1). Toto je do očí bijící střet zájmů a neakceptovatelný stav.

  Zástupce vydavatele, se kterým má město v nejbližší době uzavřít smlouvu, hájil osobu pana Aláče tvrzením, že nebude psát články na témata, která by mohla být problematická. Tím přiznal, že o hrozbě střetu zájmů ví. Je objektivně zřejmé, že pan Aláč z titulu své funkce bude mít vliv na obsah článků v listech – nemusí jej nutně psát. Tato obhajoba je tedy mylná.

  „Žádáme radu města, aby pozici šéfredaktora Radničních listů zastával odborník, který svými pracovními aktivitami nebude vzbuzovat obavy, že jeho zájmem nemusí být nestranný pohled na dění v Olomouci. Pan Juraj Aláč zcela jistě není jediným vhodným kandidátem,“ řekl Tomáš Pejpek, zastupitel za ProOlomouc

  „Je znepokojující, že pan Juraj Aláč, ačkoliv se tváří jako profesionál, si žádný možný střet zájmů nepřipouští. Z jeho pozice je zřejmé, že ve střetu zájmů je, když na jedné straně bude vystupovat jako šéfredaktor periodika vydávaného Statutárním městem Olomouc a na druhé straně bude ústy jiného svého klienta velmi pravděpodobně hrozit Statutárnímu městu Olomouc žalobami například ve věci stavební uzávěry či územního plánu. Tyto dvě pozice jsou v jedné osobě neslučitelné,“ uvedla Dominika Kovaříková, zastupitelka za Občany pro Olomouc.

  Kontakty:

  Dominika Kovaříková (Občané pro Olomouc), tel.: 603 279 603, e-mail: dominika.kovarikova@seznam.cz

  Tomáš Pejpek (ProOlomouc), tel.: 777 184 772, e-mail: tomaspejpek@proolomouc.cz

  1) např. http://www.estav.cz/cz/2880.olomouc-pripravila-stavebni-uzaveru-v-miste-pro-santovku-tower

 • Beggar_with_a_Lyra,_by_Svishchev-Paola_1900s

  Protialkoholní vyhláška – změnit či zrušit?

  Na svém zářijovém zasedání projednávalo Zastupitelstvo města Olomouce mimo jiné nové znění vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích statutárního města Olomouce známou spíš pod názvem „protialkoholní vyhláška“. Důvodem pro změnu této vyhlášky, kterou má město Olomouc od roku 2011, byl Nález Ústavního soudu, který zrušil obdobnou vyhlášku města Chebu. Ústavnímu soudu na vyhlášce vadilo, že dávala plošnou výjimku ze zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích pro akce organizované přímo městem. Stejnou výjimku obsahovala i olomoucká vyhláška.

  Nový návrh vyhlášky předložený zastupitelům pak z veřejných prostranství, na nichž je zakázáno konzumovat alkohol, vyjímá Horní a Dolní náměstí – důvod je nasnadě: vánoční trhy, nejrůznější jarmarky, slavnosti vína apod.
  Nicméně je třeba upozornit, že vynětí obou náměstí z působnosti vyhlášky není absolutní. Zákaz konzumovat alkohol totiž platí rovněž např. v okruhu 100 metrů od škol. Například od Pedagogické fakulty UP na Purkrabské tento stometrový okruh zasahuje i do severovýchodní části Dolního náměstí. Takže pozor – na Dolním náměstí alkohol konzumovat lze, ale nesmíte u toho stát na chodníku v horní části náměstí.

  Zastupitelé z uskupení Občané pro Olomouc během projednávání tohoto bodu navrhli úplné zrušení protialkoholní vyhlášky. Vyhláška v podobě, v jaké existuje, je totiž podle našeho názoru nevymahatelná a neřeší problém, kvůli kterému byla přijata, tj. obtěžování kolemjdoucích a znečišťování okolí skupinkami podnapilých jedinců. Podle vyhlášky, a to podle nové nové i té původní, může být osobám, které zákazy v ní uvedené poruší, uložena pokuta. Pokud však je pokuta uložena osobě, která má trvalý pobyt hlášený v sídle ohlašovny, tj. „na radnici“, je taková pokuta prakticky nedobytná a jejím uložením se pouze zvýší administrativní zátěž veřejné správy.

  Výsledkem naší kritiky přijímané vyhlášky tak je to, že bude zřízena pracovní skupina, která se bude zabývat vypracováním nové podoby této vyhlášky a jejím novým předložením zastupitelstvu ke schválení. Budeme se snažit hledat takové řešení, aby co nejméně omezovalo život většiny obyvatel města a zároveň aby pokud možno koncepčně řešilo obtěžování a znečišťování okolí těmi, kteří alkoholu holdují více, než je zdrávo.

  Řešení není jednoduché a nespočívá pouze v represi, ale především v systematické preventivní práci s těmito skupinami obyvatel.

  Dominika Kovaříková, Občané pro Olomouc

 • Prohlaseni

  Vyjádření k Programovému prohlášení Rady města Olomouce

  Programované prohlášení Rady města Olomouce na roky 2014 – 2018 je souborem líbivých tezí, s nimiž snad nemůže nikdo nesouhlasit. Vždyť komu by se nelíbilo rozšíření podpory mateřských škol, pravidelná a efektivní grantová podpora neziskovým organizacím nebo zkvalitnění veřejného prostoru v centru, na sídlištích i v okrajových částech města?

  Rada například slibuje, že se zaměří na rozvoj prorodinné politiky města. Co si však pod tímto pojmem přestavit? Znamená to zavedení přebalovacích pultů ve veřejně přístupných prostorách, MHD zdarma pro rodiče s kočárky nebo snad příspěvky při narození dítěte?

  Rada slibuje, že podpoří ekologické formy dopravy, už ale neříká jak. Slibuje, že přijme opatření ke snížení znečištění ovzduší, už ale neříká jaká. Rada chce posílit roli komisí městských částí, neříká ale, v čem by to posílení mělo spočívat.

  Při porovnání programových priorit, které Rada představila v koaliční smlouvě začátkem listopadu 2014, a programového prohlášení, které představuje nyní, však lze nalézt i odchylky svědčící zřejmě o posunu v názorech na některé problémy města. V programových prioritách Rada slibuje „zásadní redukci počtu heren v rámci regulace hazardu“, v programovém prohlášení však slibuje již jen „redukci počtu heren a regulaci hazardu“. Otázkou tak je, proč najednou nemá být regulace počtu heren zásadní…

  V programovém prohlášení zcela chybí časová osa, kdy v průběhu volebního období chce Rada vytyčených cílů dosahovat, a chybí rovněž konkrétní kroky, jimiž má být cílů dosaženo. Bez těchto konkrétností jde pouze o líbivé fráze, které se hodí spíše do volebního programu, než do dokumentu, který má pomoci volební programy přetavovat ve skutečnost. Také forma programového prohlášení spíše připomíná volební hesla a nikoliv přehledný plán, který si dává jasné cíle a ukazuje cestu, jak k nim dojít. O to smutnější je, že se takový dokument rodil dlouhých 5 měsíců…

 • Setkání 1.4. s občany Na Zábradlí

  Začala pravidelná setkávání občanů s Občany

  Dnes na apríla se v Café Na zábradlí uskutečnilo první setkání Občanů pro Olomouc s občany města Olomouce.

  Tématem setkání bylo fungování zastupitelstva, ale hlavně jsme se věnovali nejrůznějším podnětům občanů. Například údajné nedostatečné situaci v ubytování v Azylovém domě pro ženy na Wurmově ulici, nedostatku stojanů pro kola na Horním náměstí a v celém centru, opravám chodníků nejen v centru. Také tomu, jak kontaktovat komise v příslušných místních částech. Dále možnostem vysazování nových stromů ve městě jako náhrady za stromy pokácené nejen při úpravě koryta řeky Moravy v rámci protipovodňových opatření.

  Všechny podněty předáme svým zástupcům v příslušných odborných a místních komisích města.

  Příští setkání jsme naplánovali opět na 1. středu v měsíci, tedy na 6. května, v kavárně Na zábradlí.

1. stránka z celkem 212