Navigation

Správa města není založená jen na velkých investičních projektech, ale zejména na vůli a zájmu zastupitelů a radních naslouchat občanům a společně měnit město k lepšímu. Abychom jako Občané pro Olomouc ukázali, že je naším zájmem skutečně drobnými krůčky měnit město k lepšímu, připravili jsme interaktivní mapu, která slouží k zaznamenávání vašich podnětů, jak zlepšit Olomouc.

Na stránce Nápady pro Olomouc můžete vložit jakýkoliv návrh na zlepšení či úpravu a vaše tipy budou poté sloužit jako podnět členům zastupitelstva, aby se vážně zabývali tím, co je možné změnit.

Není potřeba velkých investic, nápady jsou zdarma!

Zapojte se také!