• Prohlaseni

  Vyjádření k Programovému prohlášení Rady města Olomouce

  Programované prohlášení Rady města Olomouce na roky 2014 – 2018 je souborem líbivých tezí, s nimiž snad nemůže nikdo nesouhlasit. Vždyť komu by se nelíbilo rozšíření podpory mateřských škol, pravidelná a efektivní grantová podpora neziskovým organizacím nebo zkvalitnění veřejného prostoru v centru, na sídlištích i v okrajových částech města?

  Rada například slibuje, že se zaměří na rozvoj prorodinné politiky města. Co si však pod tímto pojmem přestavit? Znamená to zavedení přebalovacích pultů ve veřejně přístupných prostorách, MHD zdarma pro rodiče s kočárky nebo snad příspěvky při narození dítěte?

  Rada slibuje, že podpoří ekologické formy dopravy, už ale neříká jak. Slibuje, že přijme opatření ke snížení znečištění ovzduší, už ale neříká jaká. Rada chce posílit roli komisí městských částí, neříká ale, v čem by to posílení mělo spočívat.

  Při porovnání programových priorit, které Rada představila v koaliční smlouvě začátkem listopadu 2014, a programového prohlášení, které představuje nyní, však lze nalézt i odchylky svědčící zřejmě o posunu v názorech na některé problémy města. V programových prioritách Rada slibuje „zásadní redukci počtu heren v rámci regulace hazardu“, v programovém prohlášení však slibuje již jen „redukci počtu heren a regulaci hazardu“. Otázkou tak je, proč najednou nemá být regulace počtu heren zásadní…

  V programovém prohlášení zcela chybí časová osa, kdy v průběhu volebního období chce Rada vytyčených cílů dosahovat, a chybí rovněž konkrétní kroky, jimiž má být cílů dosaženo. Bez těchto konkrétností jde pouze o líbivé fráze, které se hodí spíše do volebního programu, než do dokumentu, který má pomoci volební programy přetavovat ve skutečnost. Také forma programového prohlášení spíše připomíná volební hesla a nikoliv přehledný plán, který si dává jasné cíle a ukazuje cestu, jak k nim dojít. O to smutnější je, že se takový dokument rodil dlouhých 5 měsíců…

Leave a reply.

Current ye@r *