• Setkání 1.4. s občany Na Zábradlí

    Začala pravidelná setkávání občanů s Občany

    Dnes na apríla se v Café Na zábradlí uskutečnilo první setkání Občanů pro Olomouc s občany města Olomouce.

    Tématem setkání bylo fungování zastupitelstva, ale hlavně jsme se věnovali nejrůznějším podnětům občanů. Například údajné nedostatečné situaci v ubytování v Azylovém domě pro ženy na Wurmově ulici, nedostatku stojanů pro kola na Horním náměstí a v celém centru, opravám chodníků nejen v centru. Také tomu, jak kontaktovat komise v příslušných místních částech. Dále možnostem vysazování nových stromů ve městě jako náhrady za stromy pokácené nejen při úpravě koryta řeky Moravy v rámci protipovodňových opatření.

    Všechny podněty předáme svým zástupcům v příslušných odborných a místních komisích města.

    Příští setkání jsme naplánovali opět na 1. středu v měsíci, tedy na 6. května, v kavárně Na zábradlí.

Leave a reply.

Current ye@r *